Список форумов

Esperanto новости

Форум об эсперанто и языках вообще

Избранное:
En Esperanto: UEA :: REU :: Vikipedio :: Libera Folio
По-русски: Esperanto новости :: Что такое эсперанто? :: Курс эсперанто по эл. почте


Сейчас Сб авг 17, 2019 17:50 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 3:48 am 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 122
Saluton, kamaradoj.
Jen estas humura fikciaĵo de E. Lukin, la aŭtoro de "Misiistoj".

Параллельные тексты
(русский-эсперанто)
Paralelaj tekstoj
(ruse-esperante)
__________


Евгений Лукин
Eŭgeno Lukin

Седьмой кол из плетня супостата
La sepa paliso el plektobarilo de malamiko


Второй день подряд то накрапывало, то моросило. Физические капли бились о крышу, астральные пролетали здание насквозь чуть ли не до фундамента. Души мокли, настроение было соответственное.
La duan tagon sinsekve jen gutetis, jen pluvetis. La fizikaj gutoj tamburadis la tegmenton, la astralaj traflugadis la domon preskaŭ ĝis la fundamento. La animoj iĝis pli kaj pli malsekaj , la humoro estis konforma.

— Это где ж тебе так физию русифицировали? — ворчливо полюбопытствовал старый колдун Ефрем Нехорошев, присматриваясь к переплюснутым чертам ученика.
— Kie do oni tiel rusadaptis vian fizionomion? — grumbleme demandis olda sorĉisto Efremo Nehoroŝev, kontemplante deformitajn trajtojn de sia disĉiplo.

Правый глаз Глеба Портнягина был объят траурным фингалом. Левый и вовсе заволокло.
La dekstran okulon de Glebo Portnjagin ĉirkaŭis funebra ekimozo. La maldekstra tute ŝvelfermiĝis.

— На митинге, — мрачно ответствовал воспитанник.
— Ĉe mitingo, — morne respondis la edukato.

— Ишь ты! — подивился колдун. — На митинге! Никак в политику потянуло?
— Jen kiel! — ekmiris la sorĉisto. — Ĉe mitingo! Ĉu la politiko vin eklogis?

Ведя отшельнически-запойный образ жизни, он настороженно относился к любому общественному начинанию, справедливо подозревая в нём напущенную кем-то порчу.
Havante ermitec-drinkeman vivmanieron, li gardeme rilatis al ĉiu socia iniciativo, plenjuste suspektante pri ĝi ies envulto.

— Да не в политику… — с досадой отозвался Глеб. — Друган у меня… бывший… Склад с ним брали…
— Ne temas tamen pri politiko... — ĉagrene respondis Glebo. — Amikulon mi havas... eksan... Ni kune provis prirabi stokejon.

— Та-ак… И что?
— Kaj kio plu?

— Ну, иду проспектом, а там митинг. Потом смотрю — вроде оратор знакомый. Пригляделся — он. Хотел я ему рыло о динамик поправить…
— Nu, iras mi laŭ l' avenuo, kaj tie oni mitingas. Mi ekrigardis — la oratoro ŝajnis konata. Mi fiksrigardis — estas ĝuste li. Volis mi lian muzelon prikorekti kontraŭ laŭtilo...

— Другану-то?
— Ĉu al amikulo do?

— Таких друганов!.. — вскипел Глеб. — Думаешь, из-за кого нас тогда на складе ментовка повязала? Полтора года по его милости отмотал!.. — Насупился, приостыл. — Ну вот всем митингом меня и…
— Tielaj amikuloj meritas eĉ... — ekbolis Glebo. — Pro kiu, viaopinie, la sbiroj kaptis-ligis nin en tiu stokejo? Dum jaro kaj duono mi sidaĉis enprizone dank" al li!.. — Glebo kuntiris la brovojn, iom trankviliĝis. — Nu, rezulte la tuta mitingamaso min...

— Суров ты, однако… — Старый знахарь, кряхтя, поднялся с табурета, изучил повреждения. — Дай-ка заговорю…
— Severa vi tamen estas... — La olda ŝamano, grakĝemante, leviĝis de la tabureto kaj esploris la lezojn. — Lasu do... Mi kuracsorĉu...

Нахмурился, зашептал. Глеб прислушивался в надежде запомнить слова заговора, но больно уж тихо и быстро бормотал Ефрем.
Li sulkigis la frunton kaj ekflustris. Glebo fiksaŭskultis kun espero enmemorigi la vortojn de la kuracdiraĵo, sed tro mallaŭte kaj rapide murmuris Efremo.

Однажды только проступило из общей невнятицы что-то вроде: «у киски заболи, у собачки заболи…» — а дальше опять пошло неразборчиво.
Nur foje el malklara balbutado elsaltis io simila al "...ĉe kateto ekdoloru, ĉe hundeto ekdoloru..." — kaj plue denove estis nedistingeble.

Обработав последнюю травму, чародей аккуратно наложил на неё заклятие, после чего напутственно чиркнул Глеба кончиками пальцев по маковке. То ли подзатыльником ободрил, то ли астральную слякоть с души стряхнул.
Pritraktinte la lastan traŭmon, la sorĉisto zorgeme sigelis ĝin per defenda sorĉaĵo, post kio patrone skrapis disĉiplan verton per siaj fingroj — ĉu vigligis la edukaton per nukfrapo, ĉu forsvingis de lia animo astralan humidaĉon.

— Слышь, Ефрем, — помолчав, спросил ученик. — А тебе по молодости лет с толпой махаться случалось?
— Aŭskultu, Efremo, — diris Glebo post nelonga silento. — Ĉu dum via junaĝo okazis, ke vi pugnobatalis kontraŭ kelkaj uloj samtempe?

Ответил колдун не сразу — присел на табурет, призадумался. Брюзгливо скомканное лицо разгладилось, подобрело.
La sorĉisto ne respondis tuj, sed eksidis sur la tabureto kaj enpensiĝis. Lia grumblule ĉifita vizaĝo malsulkiĝis kaj mildiĝis.

Юность Ефрема прошла на хуторке, расположенном аккурат меж двух недружественных колхозов.
Sian junaĝon Efremo pasigis en vilaĝeto, situanta ekzakte inter du antagonistaj kolĥozoj.

Корни вражды уползали в седую древность.
La radikoj de tiu malamikeco forrampis en la grizan antikvan epokon.

Надо полагать, животноводы так и не смогли простить земледельцам убийства Авеля, поэтому драки молодежь обоих хозяйств по праздникам учиняла грандиозные.
Supozeble, la brutbredistoj neniel povis pardoni al la terkulturistoj la mortigon de Habelo, kaj pro tio la junuloj de ambaŭ farmegoj aranĝadis grandiozajn batalojn dum festotagoj.

— Да-а… — выдохнул наконец чародей, и воспоминание осветило его смягчившиеся черты. — Метелились почём зря! Теперь уже не то… Совсем не то… Поймали это мы, помню, одного с «Красного бугая». Там мальчонка-то — с хренову душу… — И дальше — пристанывая от уважения: — Как вертелся! Четверо за ноги за руки держали! Куртка в руках осталась — сам ушёл! Друг по дружке попали, по нему — ни разу…
— Ho jes... — elspiris finfine la sorĉisto, kaj rememoro iluminis liajn mildiĝintajn trajtojn. — Ni interbatiĝis furioze! Nun estas jam aliel... Absolute aliel... Mi memoras, kiel kaptis ni foje unu bubon el "Ruĝa virbobo"... Malfortikan kiel herbeto... — Kaj Efremo daŭrigis, eĉ ĝemante pro estimo: — Kiel li turniĝadis! Kvar uloj tenis liajn brakojn kaj krurojn! Lia jako restis ĉe ni, dum li mem forkuris! Ni trafis per niaj pugnoj nin mem, sed lin — eĉ ne unufoje...

— И тебе небось доставалось? — как-то больно уж неспроста продолжал допытываться Глеб.
— Sed ĉu okazis, ke ankaŭ vi estis batita? — interesiĝis Glebo plu evidente ne senkaŭze.

— А то! Таких однажды плюх с двух сторон наловил — уши поплыли! И ещё, прикинь, назавтра встретить обещались…
— Certe!.. Foje tiom da frapaĉoj mi surprenis ambaŭflanke — eĉ oreloj ekflosis! Kaj, imagu, ili ankoraŭ promesis renkonti min sekvatage...

— Ну! А ты?
— Nu?.. Kaj kion vi faris?

— А я — что я? Околдовать решил. Пришибут ведь, думаю…
— Kion mi faris... Mi decidis prisorĉi. Aliel, kiel mi pensis, ili bategos min eble ĝismorte.

— Оберег, что ли, сделал? — с сомнением спросил Глеб.
— Cu vi faris defendan amuleton? — dubeme demandis Glebo.

— Скажешь тоже! — Чародей усмехнулся. — Мне ведь не просто уцелеть — мне ещё плюхи им вернуть хотелось! Я ж говорю: молодой был. Обидчивый. Сварил, короче, ататуй…
— Kion vi diras!.. — subridis la magiisto. — Mi ja volis ne nur resti viva kaj ne kripla, sed ankaŭ redoni al ili tiujn frapaĉojn! Mi ja diras, ke mi estis juna. Ofendiĝema. Nu, resume, mi kuiris atatujon...

— Кого-кого?
— Kiun-kiun?

— Зелье такое, — пояснил колдун. — Ататуй называется… А оберег — нет. Ататуй с оберегом не ладят. Тут надо либо то, либо это…
— Estas speciala drogo, — klarigis la sorĉisto. — Oni nomas ĝin "atatujo"... Amuleton mi ne uzis. Atatujo ne konkordas kun amuleto. Endas uzi aŭ tiun, aŭ la alian...

— Ну! И как же ты его варил?
— Nu! Kaj kiel vi ĝin kuiris?

Колдун озадачился, заморгал.
La sorĉisto enpensiĝis, palpebrumante.

— Погоди, что ж я брал-то?.. А! Седьмой кол из плетня супостата…
— Atendu, kion mi do prenis?.. Aha! La sepan palison el plektobarilo de malamiko...

— Ты ж говоришь, тебя толпой били…
— Vi ja diris, ke oni batis vin kelkope...

— Нет, ну не у всех, ясное дело, колы дёргать! Только у главаря. Причем брать не абы когда, а сразу по первой звезде — и чем быстрее, тем лучше…
— Nu, malnecesas, kompreneble, eltiri palisojn de ĉiuj kontraŭuloj! Nur tiun de ĉefulo. Kaj oni prenu ĝin ne ajnatempe, sed tuj kiam aperas unua stelo — ju pli rapide des pli bone...

— Это понятно… Считать от угла или от калитки?
— Tio klaras... Kaj kiel oni kalkulu — de angulo aŭ pordeto?

— Без разницы. Я от угла считал…
— Maldiferencas. Mi kalkulis de la angulo...

— А если, допустим, штакетник у него?
— Sed kion oni faru, se tiu ulo, ni supozu, havas barileton el tabuletoj?

— Ну, значит, седьмую штакетину выломить.
— Nu tiukaze necesas elrompi la sepan tabuleton.

— Погоди-погоди! А варить-то её как?
— Atendu do! Sed kiel oni ĝin kuiru?

— Да не варить! — Колдун всхохотнул глумливо. — Из дровины этой костерок складывают, а на него уже шлем ставят…
— Malendas ĝin tamen kuiri! — La sorĉisto moke ekridis. — El tiu lignaĵo oni faras fajreton kaj metas sur ĝin helmon...

— Опа… — тихонько выдохнул Глеб. — Что за шлем?
— Ho... — mallaŭte elspiris Glebo. — Kian helmon?

— Лучше всего, конечно, рыцарский — со дна Чудского озера, но таких теперь не добыть. Во-первых, заграница, во-вторых, ржавь, а в-третьих, там сразу после побоища… лёд ещё не сошел, а волхвы да колдуны всё уже повыгребли. Потому сейчас ничего и не находят — даже с металлоискателем… Ну а замена какая тут может быть? Солдатская каска. Или пожарная. Но с трагически погибшего!
— Pli bonas, certe, se ĝi estas de iu kavaliro, prenita, ekzemple, el Ĉudska-lago, sed nuntempe maleblas tielan akiri. Unue — estas eksterlande, due — nuraj rustaĵoj, kaj trie — tuj post tiu batalo, antaŭ ol degelis glacio, tiamaj magoj kaj sorĉistoj ĉion elrastis. Pro tio oni nun nenion trovas — eĉ helpe de metalserĉilo... Tamen eblas uzi similan kapveston. Ekzemple, soldatan kaskon. Aŭ tiu de fajrobrigadano. Sed kondiĉe, ke ĝia posedinto tragike pereis!

— Ага… — пробормотал Глеб, явно размышляя, где достать подобную посуду. — И что туда класть?
— Aha... — murmuris Glebo, evidente cerbumante, kie eblas akiri tiuspecan gamelon. — Kaj kion oni tien enmetu?

Чародей возвёл глаза к потолку, подставив лицо незримым астральным каплям, и принялся перечислять. В рецепт входили и лапка жабы, и пепел повестки из прокуратуры, и одолень-трава, и хрен-трава, и укроп-трава… много чего входило!
La sorĉisto direktis sian rigardon al la plafono, submetinte sian vizaĝon al nevideblaj astralaj gutoj, kaj komencis listi ingrediencojn. La recepto inkludis gambeton de bufo, kaj cindron de alvokpapero el prokuror-oficejo, kaj superfort-herbon, kaj kren-herbon, kaj anet-herbon... multajn aĵojn ĝi inkluzivis.

— Во-от… Помешивать непременно посолонь…
— Jen tiel... Kaj oni kirlu nepre "posolone"...

— Это как?
— Kiel tio estas?

— По часовой стрелке… Пальцем убийцы.
— Laŭ iro de horloĝ-nadlo... Per fingro de murdinto.

— Отрубленным?!
— Ĉu dehakita?!

— Ну а каким же!
— Memkompreneble!

— Да где ж его взять?
— Sed kie oni ĝin trovu?

— Н-ну… В морге попросить можно…
— Nu... Eblas peti en kadavrejo...

Глеб прикинул — и повеселел. Не надолго. На миг.
Glebo iom pripensis kaj iĝis pli gaja. Sed tia li estis nelonge, nur unu momenton.

— Так это что ж потом? — содрогнувшись, спохватился он. — Самому, что ли, пить?!
— Kaj kio do poste? — li demandis kun nevola ektremo. — Ĉu mi mem trinku tielan likvaĵon?

* * *

Гитлеровскую каску с выразительной осколочной пробоиной в районе виска Глеб выменял на пузырек отворотного зелья у вахтёра краеведческого музея.
German-nazian kaskon kun impona ĉe-tempia breĉo, farita per obusa fragmento, al Glebo donis gardisto de la loka muzeo — ŝanĝe je flakono de kontraŭ-enamiĝa drogo.

Вопреки ожиданиям, на диво легко удалось приобрести и палец убийцы.
Malgraŭ dekomenca dubo, mirinde facile estis akirebla ankaŭ fingro de murdinto.

Сотрудница морга, смешливая деваха, с которой воспитанник колдуна учился когда-то в параллельных классах, выслушав просьбу, прыснула и спросила:
Laborantino de la kadavrejo, ridema junulino, kun kiu la sorĉista edukato iam estis lernanta en paralelaj klasoj, aŭskultinte lian peton, ride ŝprucis kaj demandis:

— Тебе сколько?
— Kiom vi bezonas?

Думал, шутит. Выяснилось — ничего подобного: не далее как вчера некий вспыльчивый пенсионер, обидевшись за что-то на паспортный стол, заявился туда с толовой шашкой. Пол-очереди уложил и себя за компанию. Так что пальцев хватало.
Glebo pensis, ke ŝi ŝercas, sed evidentiĝis, ke ne. Okazis, ke hieraŭ iu kolerema pensiulo, kiu ial ofendiĝis pro agado de la pasporta oficejo, alportis tien eksplodaĵon kaj pereigis duonon de ĉeestanta klientaro, inkluzive sin mem. Rezulte, fingroj ĉi-momente abundis.

В итоге, как это ни странно, самым сложным и рискованным предприятием оказалось изъять седьмую от угла штакетину из забора Никодима Людского (так звали бывшего друга, а ныне заклятого врага Глеба Портнягина).
Iom strangas, sed la plej malfacila kaj riska afero estis elrompo de la sepa (kalkulante de la angulo) tabuleto el la barilo de Nikodimo Ludskoj (tiel nomiĝis estinta amiko, sed nun ekstrema kontraŭulo de Glebo Portnjagin).

Собственно, само-то изъятие тоже особого труда не составило — серая от дождей рейка держалась всего на одном гвозде. А вот убегать пришлось быстро.
Fakte, la nura elrompo ne estis reale tre malfacila, ĉar la tabuleto, griza pro pluvoj, estis fiksita sole per unu najlo. Sed forkuri Glebo devis rapide.

Вернувшись с добычей, Глеб застал Ефрема непривычно тихим и благостным. По сморщенным устам старого колдуна бродила мечтательная улыбка: не иначе всё ещё вспоминал боевую юность.
Reveninte kun sia akiro, li trovis Efremon en nekutime kvieta kaj eĉ beata stato. Sur la ŝrumpintaj lipoj de la olda sorĉisto vagis reva rideto: sendube, li daŭre rememoris sian bravan junaĝon.

— Да, кстати, — встрепенувшись, сказал он. — Знаешь, что я ещё тогда в варево клал? Сушёного шершня, в ступке растёртого…
— Ho, interalie, — li diris, vigliĝinte. — Ĉu vi scias, kion aldone mi metis tiam en la kuiraĵo? Sekan krabron, pulvorigitan en pistujo...

Благо, стояла осень, и с дохлыми сухими шершнями в Баклужино было особенно хорошо.
Tre oportune estis ankoraŭ aŭtuno, kaj situacio koncerne al mortintaj sekaj krabroj en Bakluĵino-urbo estis bonega.

Зелье Глеб на всякий случай варил при лунном свете, чтобы крепче вышло.
Por ajna okazo Glebo kuiris la drogon sub luna lumo, por ke ĝi estu pli fortika.

По чёрно-серому пустырю, прилегающему к кладбищенской стене, шмыгали тени, собиралась к малому костерку выродившаяся нечисть городской окраины.
Sur la nigre-griza senuza tereno, situanta apud la muro de la tombejo, moviĝis iuj ombroj, kunvenadis al la fajreto degenerinta urboranda koboldaro.

Помешивая варево посолонь привязанным к прутику пальцем престарелого убийцы, юный чародей угрюмо шевелил ноздрями и ещё сильнее ненавидел бывшего другана, из-за которого ему придётся потом всё это выпить. До дна и залпом.
Kirlante la kuiraĵon "posolone" per fingro de la olda murdinto, ligita al branĉeto, la juna magiisto sombre movetis siajn naztruojn kaj eĉ pli malamegis la eksan amikulon, pro kiu li devas eltrinki la tutan ĉi-likvaĵon. Ĝisfunde kaj senpaŭze.

К двум часам остуженное зелье ататуй было слито в особую склянку.
Je la dua horo nokte la malvarmigita drogo "atatujo" estis transverŝita en specialan flakonon

Оставалось выяснить время следующего митинга — и, задержав дыхание, произвести первый глоток.
Nun necesis informiĝi pri la dato de la sekva mitingo — kaj, reteninte sian spiron, fari unuan gluton.

Лишь бы обратно не полезло!
Nur ne okazu erupcio de ĉi tiu aĉaĵo!

* * *

Минуло два дня. На улице похолодало.
Pasis du tagoj. Ekstere iĝis pli fride.

Старый колдун Ефрем Нехорошев сидел на табурете и прикидывал, как бы это половчее приспособить зациклившегося барабашку в перегоревшем электрокамине, когда хлопнула дверь — и на пороге живым укором возник Глеб.
La olda sorĉisto Efremo Nehoroŝev sidis sur la tabureto kaj cerbumis, kiel eblas plej efike utiligi enciklintan hejman koboldeton en difektita elektrokameno, kiam frape malfermiĝis la pordo — kaj sur la sojlo, kiel viva riproĉo, aperis Glebo.

Лицо его выглядело разбитым.
Lia vizaĝo aspektis pribatita.

Учитель и ученик молча смотрели друг на друга.
La majstro kaj la disĉiplo silente rigardis unu la alian

— Ну? Как?
— Nu? Kiel?

— А то не видно? — злобно процедил юноша.
— Ĉu ne videblas? — kolere eligis la junulo tradente.

Старый колдун озадаченно почмокал губами.
La olda sorĉisto konsternite ŝmacis per siaj lipoj.

— Крепко досталось?
— Ĉu multe ricevis?

Ответа не последовало.
Sekvis neniu respondo.

— Но хоть помогло чуток? — с надеждой спросил Ефрем.
— Tamen ĉu la drogo almenaŭ iomete helpetis? — demandis Efremo kun espero.

— Какое там «помогло»! — взорвался Глеб. — Вообще не сработало…
— Kiel do "helpetis"! — eksplode reagis Glebo. — Absolute ne efikis...

Чародей опечалился, покивал.
La magiisto iĝis trista kaj ekbalancis sian kapon.

— Вот и у меня тоже… — сокрушённо признался он. — Ох, помню, и вломили мне тогда! Еле ноги унёс…
— Ankaŭ mi tiam fiaskis, — li konfesis kun domaĝo. — Ho, kiel oni min pridraŝis! Nur mirakle mi fuĝis...

И тихая ностальгическая улыбка вновь тронула сухие сморщенные губы старого колдуна.
Kaj milda nostalgia rideto denove tuŝis la sekajn kaj ŝrumpintajn lipojn de la olda sorĉisto.


Tradukis Igor Sokolov


Последний раз редактировалось Игорь Соколов Сб авг 25, 2018 10:37 am, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  

СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 14:10 pm 
Не в сети
Novico

Зарегистрирован: Вт дек 12, 2017 11:26 am
Сообщения: 25
вот это тренировочка...


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
News News Plan de site Plan de site SitemapIndex SitemapIndex Flux RSS Flux RSS Liste des flux Liste des flux
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group