Список форумов

Esperanto новости

Форум об эсперанто и языках вообще

Избранное:
En Esperanto: UEA :: REU :: Vikipedio :: Libera Folio
По-русски: Esperanto новости :: Что такое эсперанто? :: Курс эсперанто по эл. почте


Сейчас Вс июл 21, 2019 5:19 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 19:35 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 118
Saluton, kamaradoj.
Jen estas mia traduko de Ĉeĥov-rakonto.

Параллельные тексты
(русский-эсперанто)
Paralelaj tekstoj
(ruse-esperante)
__________


Антон Чехов
Anton Ĉeĥov

Унтер Пришибеев
Suboficiro Priŝibeev

— Унтер-офицер Пришибеев!
— Suboficiro Priŝibeev!

Вы обвиняетесь в том, что 3-го сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян,
Vi estas akuzata pri tio, ke je la tria de septembro de ĉi-jaro vi ofendis per vortoj kaj per agoj polic-serĝenton Ĵigin'on, distrikt-sindikon Aljapov'on, polic-asistanton Efimov'on, surlokajn atestantojn Ivanov'on kaj Gavrilov'on kaj ankoraŭ ses vilaĝanojn,

причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей.
ĉe tio gravas, ke la triopon de unue menciitaj personoj vi ofendis dum ili plenumis siajn oficajn funkciojn.

Признаете вы себя виновным?
Ĉu vi agnoskas vin kulpa?

Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:
Priŝibeev, ŝrumpinta suboficiro kun kvazaŭ pika vizaĝo, alpremas siajn rektajn brakojn al siaj flankoj kaj respondas per raŭka, iom sufokita voĉo, emfazante ĉiun vorton, kvazaŭ donante komandon:

— Ваше высокородие, господин мировой судья!
— Via ekscelenco, sinjoro pac-juĝisto!

Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности.
Estas do, laŭ ĉiuj artikoloj de la leĝo, ke sekvas kaŭzo atesti ĉiun cirkonstancon en reciprokeco.

Виновен не я, а все прочие.
Kulpas ne mi, sed ĉiuj aliaj.

Всё это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа.
La tuta afero okazis pro la mortinta kadavro, trafu li la ĉielan regnon.

Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю — стоит на берегу куча разного народа людей.
Mi iris do je la tria de septembro kviete kaj noblemaniere kun mia edzino Anfisa kaj ekvidis, ke sur la bordo staras amaso da diversa personaro de homoj.

По какому полному праву тут народ собрался? спрашиваю. Зачем?
Laŭ kiu plenrajto la homoj ĉi tie kolektiĝis? mi demandis. Por kio?

Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил?
Ĉu en la leĝo estas dirite, ke homoj amasiĝu kiel ĉevalaro?

Кричу: разойдись!
Mi elkriis: disiru!

Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать взашей...
Mi komencis dispuŝi la homojn, por ke ili disiru hejmen, kaj ordonis al la polic-asistanto forpeli ĉiujn perforte...

— Позвольте, вы ведь не урядник, не староста, — разве это ваше дело народ разгонять?
— Permesu do, vi ja ne estas policisto, nek vilaĝestro, — ĉu estas via funkcio dispeli homojn?

— Не его! Не его! — слышатся голоса из разных углов камеры.
— Ne estas lia! Ne estas lia!:— aŭdiĝas voĉoj el diversaj anguloj de la kamero.

— Житья от него нету, вашескородие!
— Mankas trankvila vivo pro li, via ekscelenco!

Пятнадцать лет от него терпим!
Dum dekkvin jaroj ni suferas pro li!

Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги.
Ekde kiam li revenis post sia servado, oni preskaŭ pretas fuĝi el la vilaĝo.

Замучил всех!
Li elturmentis ĉiujn!

— Именно так, вашескородие! — говорит свидетель староста.
— Ĝuste tiel, via ekscelenco! — diras la vilaĝestro, kiu estas atestanto.

— Всем миром жалимся.
— Ni plendas tutvilaĝe.

Жить с ним никак невозможно!
Neniel eblas vivi kun li!

С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит.
Kiam ni iras kun ikonoj, aŭ estas nupto, aŭ iu alia evento, li ĉiam krias, bruas, altrudas regulojn.

Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой...
Li puntiras al knaboj orelojn, spionas virinojn, por ke nenio okazu, kvazaŭ li estus ilia bopatro...

Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли.
Antaŭnelonge li iradis de domo al domo kaj ordonis, ke oni ne kantu kantojn kaj estingu lumilojn.

Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.
Li diras, ke ne estas tiela leĝo, ke oni kantu kantojn.

— Погодите, вы еще успеете дать показание, — говорит мировой, — а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!
— Atendu, vi prezentos vian ateston poste, — diras la juĝisto de l' paco, — kaj nun ni lasu daŭrigi al Priŝibeev. Daŭrigu, Priŝibeev!

— Слушаю-с! — хрипит унтер.
— Pretas obeeme! — stertoras la suboficiro.

— Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело народ раз гонять...
— Vi, via ekscelenco, bonvolas diri, ke ne estas mia afero dispeli homojn...

Хорошо-с...
Bone...

А ежели беспорядки?
Sed kion fari, se okazas malordaĵoj?

Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил?
Ĉu licas permesi, ke oni fikondutu?

Где это в законе написано, чтоб народу волю давать?
Kie en la leĝo estas skribite, ke oni donu al homoj liberecon?

Я не могу дозволять-с.
Mi ne povas tion permesi.

Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет?
Se mi ĉesos dispeli kaj postuli, kiu tion faros?

Никто порядков настоящих не знает,
Neniu konas ĝustajn regulojn,

во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людями простого звания,
eblas diri, via ekscelenco, ke en la tuta vilaĝo nur sole mi scias, kiel trakti homojn de pleba rango,

и, ваше высокородие, я могу всё понимать.
kaj mi, via ekscelenco, povas ĉion kompreni.

Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус,
Mi ne estas kamparano, mi estas suboficiro, eksa intendanto,

в Варшаве служил, в штабе-с,
mi militservis en Varsovio, en la stabejo,

а после того, изволите знать, как в чистую вышел, был в пожарных-с,
kaj post kiam, bonvolu scii, mi demisiis, mi estis fajrobrigadano,

а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил...
kaj poste pro malfortikeco de malsano mi forlasis la fajrobrigadon kaj dum du jaroj servis kiel pordisto en porknaba klasika gimnazio...

Все порядки знаю-с.
Mi do konas ĉiujn regulojn.

А мужик — простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому — для его же пользы.
Sed kamparanoj estas simplaj homoj, ili nenion komprenas kaj devas al mi obei, ĉar tio al ili utilas.

Взять хоть это дело к примеру...
Ni prenu, ekzemple, ĉi-kazon...

Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утоплый труп мертвого человека.
Mi dispelas do vilaĝanojn, kaj sur la bordo, sur sablo, estas droninta kadavro de mortinta homo.

По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит?
Surbaze de kiu kaŭzo, mi demandis, li ĉi tie kuŝas?

Нешто это порядок?
Ĉu tio enordas?

Что урядник глядит?
Kial la polic-serĝento ne atentas?

Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь?
Kial vi, mi diris, serĝento, ne sciigas pri tio la estraron?

Может, этот утоплый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет.
Eble ĉi tiu droninta mortinto dronis memstare, sed povas esti, ke ĉi-kazo odoras je Siberio.


Может, тут уголовное смертоубийство...
Eble ĉi-kaze estas kriminala mortiga murdo...

А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит.
Tamen serĝento Ĵigin neniel atentis, nur sian cigaredon fumis.

Что это, говорит, у вас за указчик такой?
Kiu, li diris, estas ĉe vi ĉi tiu komandulo?

Откуда, говорит, он у вас такой взялся?
De kie, li diris, aperis ĉe vi tiela persono?

Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?
Ĉu ni sen liaj konsiloj, li diris, ne scias kiel ni kondutu?

Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания.
Estas do, mi diris, ke vi ne scias, malsaĝa stultulo, se vi staras ĉi tie sen iu atento.

Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу.
Mi, li diris, jam hieraŭ sciigis pri tio la policestron de nia distrikto.

Зачем же, спрашиваю, становому приставу?
Por kio, mi demandis, niadistriktan policestron?


По какой статье свода законов?
Laŭ kiu artikolo de la kodekso de leĝoj?

Нешто в таких делах, когда утопшие, или удавившие, и прочее тому подобное, — нешто в таких делах становой может?
Ĉu en tiaj kazoj, kiam temas pri dronintoj, aŭ strangolitoj, kaj aliaj similaĵoj, — ĉu en tielaj kazoj la distrikta policestro ion kapablas?

Тут, говорю, дело уголовное, гражданское...
Ĉi-kazo, mi diris, estas kriminala, civila...

Тут, говорю, скорей посылать эстафет господину следователю и судьям-с.
Ĉi-okaze, mi diris, endas eksprese sendi stafeton al sinjoro enketisto kaj al juĝistoj.

И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье.
Kaj plej unue, mi diris, vi devas skribi akton kaj sendi ĝin al sinjoro pac-juĝisto.

А он, урядник, всё слушает и смеется.
Sed li, la serĝento, nur aŭskultis kaj ridis.

И мужики тоже.
Kaj ankaŭ la vilaĝanoj.

Все смеялись, ваше высокородие.
Ĉiuj ridis, via ekscelenco.

Под присягой могу показать.
Mi povas ĵure tion atesti.

И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся.
Ĉi tiu ridis, kaj jen ĉi tiu, kaj ankaŭ Ĵigin ridis.

Что, говорю, зубья скалите?
Kial, mi diris, vi rikanas?

А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела не подсудны».
Kaj la serĝento diris: "Por la pac-juĝisto tiaj kazoj ne estas juĝeblaj".

От этих самых слов меня даже в жар бросило.
Pro tiuj vortoj min eĉ kvazaŭ febro kaptis.

Урядник, ведь ты это сказывал? — обращается унтер к уряднику Жигину.
Serĝento, vi ja diris tion, ĉu? — adresas la suboficiro polic-serĝenton Ĵigin'on.

— Сказывал.
— Jes, mi diris.

— Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе:
— Ĉiuj aŭdis, kiel vi diris tion dum ĉeesto de plebrangaj kamparanoj:

«Мировому судье такие дела не подсудны».
"Por la pac-juĝisto tielaj kazoj ne estas juĝeblaj".

Все слыхали, как ты это самое...
Ĉiuj aŭdis, kiel vi ĉi-tion...

Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже сробел весь.
Min, via ekscelenco, kvazaŭ febro kaptis, mi eĉ iom malkuraĝiĝis.

Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказал!
Ripetu, mi diris, ripetu, kanajlo, kion vi diris!

Он опять эти самые слова...
Li denove la samajn vortojn...

Я к нему.
Mi alpaŝis lin.

Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью?
Kiel do, mi diris, vi povas tiel ekspliki pri sinjoro pac-juĝisto?

Ты, полицейский урядник, да против власти? А?
Vi estas polic-serĝento, sed kontraŭas la aŭtoritatojn, ĉu?

Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения?
Sed ĉu vi scias, mi diris, ke sinjoro pac-juĝisto, se li deziros, pro tielaj vortoj povas raporti pri vi al la gubernia polic-oficejo kaŭze de via mallojala konduto.

Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья?
Ĉu vi scias, mi diris, kien sinjoro pac-juĝisto povas vin forsendi pro tiaj politikaj vortoj?

А старшина говорит:
Kaj la sindiko diris:

«Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны».
"La pac-juĝisto ekster siaj limoj nenion povas difini. Nur malgrandaj kazoj estas por li juĝeblaj".

Так и сказал, все слышали...
Ĝuste tiel li diris, ĉiuj tion aŭdis...

Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать?
Kiel do, mi diris, vi aŭdacas humiligi la aŭtoritatojn?

Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо.
Nu, mi diris, ne ŝercu ŝercojn kun mi, alie, fratulo, estos malbone.

Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма:
Kiam mi servis en Varsovio aŭ kiam estis pordisto en la porknaba klasika gimnazio, mi, aŭdinte iujn maldecajn vortojn, tuj elrigardis surstraten por voki ĝendarmon:

«Поди, говорю, сюда, кавалер», — и всё ему докладываю.
"Venu, mi diris, ĉi tien, kavaliro", — kaj ĉion al li raportis.

А тут, в деревне кому скажешь?..
Sed ĉi tie, en la vilaĝo, al kiu eblas diri?..

Взяло меня зло.
Min kaptis kolero.

Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении,
Mi ofendiĝis pro tio, ke nuntempaj homoj iĝis tro arogantaj kaj malobeemaj, forgesinte pri deca konduto,

я размахнулся и... конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить...
mi do levis mian manon kaj... certe ne tre forte, sed ĝustamaniere, por ke li ne aŭdacu diri tielajn vortojn pri via ekscelenco...

За старшину урядник вступился.
La serĝento komencis defendi la sindikon.

Я, стало быть, и урядника... И пошло...
Mi do ankaŭ la serĝenton... Kaj sekvis plu...

Погорячился, ваше высокородие, ну да ведь без того нельзя, чтоб не побить.
Mi iom fervoris, via ekscelenco, tamen en tiaj okazoj ne eblas ne bati.

Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех.
Se oni ne batas stultan homon, oni prenas pekon je sia animo.

Особливо, ежели за дело... ежели беспорядок...
Precipe, se tiu meritas... se estas malordaĵo...

— Позвольте! За непорядками есть кому глядеть.
— Permesu do! Ekzistas specialaj personoj, kiuj zorgas pri malordaĵoj.

На это есть урядник, староста, сотский...
Por tio estas la polic-serĝento, la sindiko, la polic-asistanto...

— Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю...
— La polic-serĝento ne povas ĉion observi, kaj krome li ne komprenas tion, kion mi komprenas...

— Но поймите, что это не ваше дело!
— Sed komprenu, ke tio ne estas via afero!

— Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с...
— Kiel vi diris?.. Kial do ne mia? Mirinde...

Люди безобразят, и не мое дело!
Homoj fikondutas, kaj tio ne estas mia afero!

Что ж мне хвалить их, что ли?
Ĉu mi eble laŭdu ilin?

Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю...
Jen ili plendas al vi, ke mi malpermesas kanti kantojn...

Да что хорошего в песнях-то?
Sed ĉu estas iu utilo pro tiuj kantoj?

Вместо того, чтоб делом каким заниматься, они песни...
Anstataŭ ol okupiĝi pri iu afero, ili kantas...

А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть.
Aldone ili ekhavis modon sidi dum vesperoj kun lumiloj.

Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи.
Tempas dormi, sed ili babilas kaj ridas.

У меня записано-с!
Jen mi surpaperigis!

— Что у вас записано?
— Kion vi surpaperigis?

— Кто с огнем сидит.
— Pri tiuj, kiuj sidas kun lumiloj.

Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:
Priŝibeev elpoŝigas malpuran folieton, surmetas okulvitrojn kaj voĉlegas:

— Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Никифоров, Петр Петров.
— Vilaĝanoj, kiuj sidas kun lumiloj: Ivano Proĥorov, Sava Nikiforov, Petro Petrov.

Солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым.
Soldat-edzino Ŝustrova, vidvino, konkubas en neleĝitima malĉasteco kun Simono Kislov.

Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров.
Ignato Grilo okupiĝas pri magio, kaj lia edzino Mavra estas sorĉistino, kiu nokte melkas malproprajn bovinojn.

— Довольно! — говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.
— Sufiĉas! — diras la juĝisto kaj komencas pridemandi la atestantojn.

Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне.
Suboficiro Priŝibeev ŝovetas la okulvitrojn sur sian frunton kaj mirigite rigardas al la juĝisto de l' paco, kiu evidente ne solidaras kun li.

Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным.
Liaj elstaraj okuloj briletas, la nazo iĝas skarlata.

Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех.
Li rigardas la pac-juĝiston, la atestantojn kaj neniel povas kompreni, kial la pac-juĝisto tiel emociiĝas kaj kial el ĉiuj anguloj de la kamero aŭdiĝas jen murmuro, jen diskreta rido.

Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!
Malkompreneblas por li ankaŭ la verdikto: dummonata arestiĝo!

— За что?! — говорит он, разводя в недоумении руками. — По какому закону?
— Pro kio?! — li diras, perplekse dismovante siajn brakojn. — Laŭ kiu leĝo?

И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно.
Kaj por li klaras, ke la mondo ŝanĝiĝis kaj vivi en ĝi jam neniel eblas.

Мрачные, унылые мысли овладевают им.
Sombraj, melankoliaj pensoj ekposedas lin.

Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:
Sed elirinte el la kamero kaj ekvidinte grupon de vilaĝanoj, kiuj ion priparolas, li, laŭ sia kutimo, kiun jam ne povas superforti, alpremas la rektajn brakojn al siaj flankoj kaj kolere krias raŭkvoĉe:

— Наррод, расходись! Не толпись! По домам!
— Hej, homoj, disiru! Ne amasiĝu! Iru hejmen!

Tradukis Igor Sokolov


Последний раз редактировалось Игорь Соколов Сб авг 25, 2018 10:31 am, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  

 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 23:43 pm 
Не в сети
Profesoro de Esperantologio
Profesoro de Esperantologio
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт апр 14, 2005 11:56 am
Сообщения: 2592
Откуда: Moskva
В общем, мне нравится. Над стилем, конечно, надо поработать, но грубых ошибок я не заметил.

Разбирать всё - терпения не хватит, для начала:

Vi estas akuzata pri tio, ke je la tria de septembro de ĉi-jaro vi ofendis pervorte kaj perage ...
Vi estas akuzata pri tio, ke la trian de ĉi septembro vi ofendis vorte kaj age ...

И да, мировой судья - это не "pac-juĝisto", а komunuma juĝisto, слово "мир" тут не в том значении...

Некоторые решения мне очень нравятся.

куча разного народа людей - amaso de diversa personaro de homoj. (хотя я бы сказал - amaso da...)


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 1:28 am 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 118
Saluton, Valentin.
Dankon pro via komento, tamen permesu al mi iom malkonsenti.
Мировой судья, kiel mi scias, dekomence estis juĝisto, kiu okupiĝis pri pacigo de konfliktantaj personoj.
Tion spegulas titoloj de ĉi-ofico en diversaj lingvoj:

English: Justice of the peace
Español: Juez de paz
Italiano: Giudice di pace
Française: Justice de paix


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 12:57 pm 
Не в сети
Profesoro de Esperantologio
Profesoro de Esperantologio
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт апр 14, 2005 11:56 am
Сообщения: 2592
Откуда: Moskva
Игорь Соколов писал(а):
Saluton, Valentin.
Dankon pro via komento, tamen permesu al mi iom malkonsenti.
Мировой судья, kiel mi scias, dekomence estis juĝisto, kiu okupiĝis pri pacigo de konfliktantaj personoj.
Tion spegulas titoloj de ĉi-ofico en diversaj lingvoj:

English: Justice of the peace
Español: Juez de paz
Italiano: Giudice di pace
Française: Justice de paix

Перевод на другие языки ничего не доказывает - как минимум, потому что в других странах не существует такого понятия.

У меня другие источники - хотя сейчас не могу вспомнить.
Но и просто включить логику: от разных значений слова "мир" по-разному образуются прилагательные.
"мирный" (договор, сосуществование...)
"мировой" (господство, порядок...)


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 15:43 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 118
Выдержки из соответствующей статьи в Википедии:

Мирово́й судья́ (фр. justice de paix, англ. justice of the peace) — лицо, наделённое полномочиями выполнять функции мировых судов.

Институт мировых судей впервые был официально закреплён в Англии. Это произошло в 1361 году, когда в Вестминстерском статуте появилась запись о том, что «[в] каждом графстве Англии для сохранения мира будут назначаться один лорд и три-четыре достойнейших жителя, имеющие какие-нибудь познания в праве», роль которых заключалась в поимке преступников, проведении расследования и осуществлении наказания. Неофициально термин justice of the peace появился несколько раньше, в Вестминстерском статуте 1327 года. Во Франции мировые суды появились в 1790 году...

На раннем этапе на мировые суды возлагались задачи как в области правосудия, так и в области местного управления, но с конца XVIII века в большинстве стран (включая Российскую империю) за ними сохраняются лишь юридические функции. При этом главной функцией мирового суда со временем становится не карательная, полицейская, а превентивная — задача примирения участвующих в тяжбе сторон и её разрешения в понятиях права и справедливости.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 17:39 pm 
Не в сети
Profesoro de Esperantologio
Profesoro de Esperantologio
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт апр 14, 2005 11:56 am
Сообщения: 2592
Откуда: Moskva
однако как вы объясните, что прилагательное "мировой" всегда означает производное от мир - община? Примеры я уже привёл, легко можно найти ещё). А от мир - не-война прилагательное - "мирный".

Аналогично с другими омонимами и многозначными словами, к примеру - земной, земляной, земельный. Все от "земля", но все в разных значениях.

Допускаю, что в Англии были именно судьи для примирения, а затем в результате неточного перевода и неправомерного сопоставления разных явлений появилось недоразумение. Примеров в истории масса - тут и хрустальные туфельки у Золушки, и выражение "не в своей тарелке"...


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 23:58 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 118
Я не знаю, каким образом возникло именно такое словосочетание.
Вероятно, об этом известно профессиональным лингвистам, филологам, историкам, юристам.
Но в данном случае прилагательное "мировой" все же означает примирительную функцию судейского работника.

Цитаты по теме:

Отцы и дети//Patroj kaj filoj

Ambaŭ Kirsanov, la patro kaj la filo, loĝas en Marino. Iliaj aferoj komencas pliboniĝi. Arkadio fariĝis fervora agronomo kaj la ”farmbieno” jam donas sufiĉe grandan profiton. Nikolao Petroviĉ estas elektita juĝisto de l’paco kaj ŝvite laboras, por forigi la malkonsentojn inter la liberigitaj servutuloj kaj la bienposedantoj.


Марк Твен
The Story Of The Bad Little Boy//La Rakonto pri la Malbonkonduta Knabeto

...a white-haired improbable justice of the peace did not suddenly appear in their midst, and strike an attitude and say, "Spare this noble boy
...subite aperis meze de ili nenia blankhara malprobabla juĝisto de la paco, prenante belan starpozon kaj dirante: "Liberigu tiun noblan knabon!


Брет Гарт (Bret Harte)
Tennessee's Partner//La Partnero de Tenesio

That day week they were married by a justice of the peace, and returned to Poker Flat.
La saman tagon semajnon poste juĝisto de la paco geedzigis ilin kaj ili revenis al Poker-Ebenaĵo.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 5:38 am 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 118
Есть еще такие юридические понятия, как "пойти на мировую", "заключить мировую", "мировая сделка", "мировое соглашение", означающие примирение участвующих в тяжбе сторон.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 15:09 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 118
Я тут между делом еще кое-что выяснил, прояснил и уяснил.
По всей видимости, путаница со значениями слова "мировой" стала распространяться после того, как в результате реформы из алфавита исчезла буква "i".

Выдержки из толкового словаря В. Даля:

Миръ — отсутствие ссоры, вражды, несогласия, войны; ладъ, согласие, единодушие, приязнь, дружба, доброжелательство; тишина, покой, спокойствие.

Мирово́й — к миру, ко примиренью относящийся.

==========

Мiръ — вселенная; вещество въ пространствѣ и сила во времени (Хомяковъ). || Одна изъ земель вселенной; особ. || наша земля, земной шаръ, свѣтъ; || все люди, весь свѣтъ, родъ человеческій; || община, общество крестьянъ; || сходка.

Мірско́й — къ мiру относящійся, принадлжъ.

Мiрово́й — отнсящс. къ мiру, въ болѣе широкомъ знач.

==========

Схожие заблуждения существуют, оказывается, и по поводу названия важнейшего романа Л. Толстого, которое в дореформенной орфографии писалось "Война и миръ".


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 16:54 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 118
Информация с сайта dic.academic.ru

Мировой суд — в некоторых зарубежных государствах низшее звено судебной системы. Рассматривая в упрощенном порядке мелкие уголовные и гражданские дела, мировой суд обязан стремиться к примирению сторон (отсюда название). Впервые мировой суд возник в 14 веке в Англии. В России мировые суды появились после судебной реформы 1864 года. Но в ходе контрреформ в середине 1889 году они были большей частью упразднены. Исключение составили столицы и несколько крупных городов. В городах мировые судьи избирались городской думой. В уездах судебная власть перешла к земским начальникам. В 1912 году институт мировых судей, избираемых уездными земскими собраниями, был восстановлен и просуществовал до 1917 года, когда мировые суды были упразднены. В настоящее время в России институт мировых судей восстановлен.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 15:55 pm 
Не в сети
Fervora Forumano
Fervora Forumano

Зарегистрирован: Ср мар 02, 2005 13:43 pm
Сообщения: 3066
Откуда: Ensko
Согласен, я еще при первом прочтении понял, что тут все в порядке, а это меня совсем убило:
Игорь Соколов писал(а):

Мирово́й — к миру, ко примиренью относящийся.

==========

Мiрово́й — отнсящс. къ мiру, въ болѣе широкомъ знач.


тут именно что-то вроде paca

_________________
Malfacila kaj tre trista estas vivo programista.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 18:18 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Вт окт 06, 2015 9:54 am
Сообщения: 227
мир - это крестьянская община.
одно из значений этого слова.
так как это суд низшей инстанции, то скорее всего, это суд небольшой общины


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 19:08 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Вт окт 06, 2015 9:54 am
Сообщения: 227
Валентин!! Игорь прав, а мы не правы.
Судъ мировой, а не судъ мiровой
вот страница из словаря Брокгауза в подтверждение
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 19:10 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Вт окт 06, 2015 9:54 am
Сообщения: 227
Ŝak' писал(а):
Согласен, я еще при первом прочтении понял, что тут все в порядке, а это меня совсем убило:
Игорь Соколов писал(а):

Мирово́й — к миру, ко примиренью относящийся.

==========

Мiрово́й — отнсящс. къ мiру, въ болѣе широкомъ знач.


тут именно что-то вроде paca

что за бред?
Миръ - это отсуствие войны
мiръ - вселеная, род людской, крестьянская община


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 20:02 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 118
Роман "Отцы и дети" Kabe перевёл в 1909-м году, ещё до реформы, то есть он использовал текст со старой орфографией, и в его переводе присутствует именно juĝisto de l' paco.
Мне кажется, этого факта вполне достаточно, чтобы развеялись все сомнения.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 16:24 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Вт окт 06, 2015 9:54 am
Сообщения: 227
как же мне претят эсперансткие коверкания имен... Arkadio, Nikolao...

Mi estas Vladimir Jurganov, sed neniel vladimiri Jurganovo.
это просто оскорбительно


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Унтер Пришибеев
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 16:26 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Вт окт 06, 2015 9:54 am
Сообщения: 227
Игорь Соколов писал(а):
Роман "Отцы и дети" Kabe перевёл в 1909-м году, ещё до реформы, то есть он использовал текст со старой орфографией, и в его переводе присутствует именно juĝisto de l' paco.
Мне кажется, этого факта вполне достаточно, чтобы развеялись все сомнения.

Ранние переводы грешат дословностью и некачественностью. В том числе и перевод реизора заменгофом.
Хотя в данном случае ты прав


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Похожие темы форума | Similaj temoj en la forumo
 Темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А. Чехов: Мальчики

Игорь Соколов

11

3011

Ср июн 20, 2018 18:41 pm

Игорь Соколов Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А. Чехов: Дочь Альбиона

Игорь Соколов

0

1149

Сб май 12, 2018 14:48 pm

Игорь Соколов Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А. Чехов: Скрипка Ротшильда

Игорь Соколов

0

551

Вс июл 29, 2018 1:04 am

Игорь Соколов Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А. Чехов: Письмо к учёному соседу

Игорь Соколов

16

744

Вт июн 25, 2019 12:51 pm

skirlet Перейти к последнему сообщению

 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
News News Plan de site Plan de site SitemapIndex SitemapIndex Flux RSS Flux RSS Liste des flux Liste des flux
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group