Список форумов

Esperanto новости

Форум об эсперанто и языках вообще

Избранное:
En Esperanto: UEA :: REU :: Vikipedio :: Libera Folio
По-русски: Esperanto новости :: Что такое эсперанто? :: Курс эсперанто по эл. почте


Сейчас Вс июл 21, 2019 5:35 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: А. Чехов: Мальчики
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 9:38 am 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 118
Saluton, kamaradoj.
Jen estas ankoraŭ unu tradukita rakonto de Ĉeĥov.

Параллельные тексты
(русский-эсперанто)
Paralelaj tekstoj
(ruse-esperante)


Антон Чехов
Anton Ĉeĥov
Мальчики
Knaboj

— Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе.
— Vladĉjo alveturis! — elkriis iu surkorte.

— Володичка приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую. — Ах, боже мой!
— Vladĉjo alveturis! — ekstridis Natalia, enkurante la manĝoĉambron. — Ho, Dio mia!

Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам.
La tuta Koroljov-familio, de horo al horo atendanta sian Vladĉjon, ĵetiĝis al la fenestroj.

У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман.
Ĉe la perono staris larĝa glitveturilo, kaj triopo da blankaj ĉevaloj eligis densan vaporon.

Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык.
La sledo estis senpasaĝera, ĉar Vladĉjo jam staris en la vestiblo kaj per siaj ruĝaj, friditaj fingroj malligis la baŝlikon.

Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем,
Liaj gimnazia palto, kaskedo, galoŝoj kaj surtempiaj haroj estis kovritaj per prujno,

и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать: «Бррр!»
kaj de la kapo ĝis la piedoj li eligis tiel bongustan frostan odoron, ke rigardante lin oni deziris ankaŭ fridiĝi kaj diri: "Brrr!"

Мать и тетка бросились обнимать и целовать его,
La patrino kaj la onklino ekis brakumi kaj kisi lin,

Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки,
Natalia preskaŭ falis al liaj piedoj kaj komencis detiri liajn feltbotojn.

сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали,
la fratinoj ekŝrikis, la pordoj grincis, frapis,

а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно:
kaj la patro de Vladĉjo, surhavanta nur veŝton super sia ĉemizo, kun tondilo enmane, enkuris la antaŭĉambron kaj ekkriis kvazaŭ timigita:

— А мы тебя еще вчера ждали!
— Sed ni atendis vin jam hieraŭ!

Хорошо доехал? Благополучно?
Ĉu vi ĝisveturis bone, senprobleme?

Господи боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться!
Ho, Dio mia, lasu do al li saluti lian patron!

Что я не отец, что ли?
Ĉu mi ne estas la patro?

— Гав! Гав! — ревел басом Милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели.
— Vaŭ! Vaŭ! — base bojis Milordo, la ega nigra hundo, frapante per sia vosto la murojn kaj la meblaron.

Всё смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две.
Ĉio miksiĝis en unu ĝeneralan ĝojan sonadon, kiu daŭris dum paro da minutoj.

Когда первый порыв радости прошел, Королевы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем;
Kiam unua ondo de ĝojo pasis, la anoj de Koroljov-familio rimarkis, ke krom Vladĉjo en la antaŭĉambro troviĝas ankoraŭ unu hometo, volvita per tukoj, ŝaloj kaj baŝlikoj kaj kovrita per prujno;

он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большою лисьей шубой.
li senmove staris enangule, en ombro de la vulpa peltaĵo.

— Володичка, а это же кто? — спросила шёпотом мать.
— Vladĉjo, kaj kiu estas ĉi-knabo? — flustre demandis la patrino.

— Ах! — спохватился Володя.
— Aĥ! — rememoris Vladĉjo.

— Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса...
— Ĉi tiu, mi havas honoron prezenti, estas mia kamarado Lentin, lernanto de dua klaso...

Я привез его с собой погостить у нас.
Mi kunveturigis lin por gasti niahejme.

— Очень приятно, милости просим! — сказал радостно отец.
— Tre agrable, bonvenu! — ĝoje diris la patro.

— Извините, я по-домашнему, без сюртука...
— Pardonu, ke mi hejmamaniere, sen surtuto...

Пожалуйте!
Bonvenu!

Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться!
Natalia, helpu al sinjoro Tegolin senvestiĝi!

Господи боже мой, да прогоните эту собаку!
Ho, Dio mia, forpelu do ĉi-hundon!

Это наказание!
Estas kvazaŭ puno!

Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и всё еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай.
Post kelkaj minutoj Vladĉjo kaj lia amiko Lentin, iom konsternitaj per brua bonvenigo kaj ankoraŭ rozkoloraj pro frosto, sidis ĉe la tablo kaj trinkis teon.

Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке.
La vintra suneto, penetrante tra neĝo kaj surfenestraj arabeskoj, tremis sur la samovaro kaj banis siajn purajn radiojn en la lav-bovlo.

В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.
En la ĉambro estis varme, kaj la knaboj sentis, kiel en iliaj friditaj korpoj, ne dezirante cedi unu al la alia, intertiklis varmo kaj frosto.

— Ну, вот скоро и Рождество! — говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу.
— Baldaŭ do estos la Kristnasko! — kante diris la patro, farante cigaredon el malhel-rufa tabako.

— А давно ли было лето и мать плакала, тебя провожаючи?
— Sed ĉu antaŭlonge estis somero kaj via patrino ploris, adiaŭante vin?

ан ты и приехал...
kaj jen vi revenis...

Время, брат, идет быстро!
La tempo, fratulo, pasas rapide!

Ахнуть не успеешь, как старость придет.
Apenaŭ oni prononcas "Aĥ!", jen venas maljuneco.

Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь!
Sinjoro Vanelin, manĝu, mi petas, ne ĝenu vin!

У нас попросту.
Ĉe ni eblas simplamaniere.

Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша — самой старшей из них было одиннадцать лет, — сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого.
La tri fratinoj de Vladĉjo — Katja, Sonja kaj Maŝa (la plej aĝa el ili estis dekunu-jara) — sidis ĉe la tablo kaj ne demovis siajn okulojn de la nova konato.

Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками.
Lentin estis samaĝa kaj samalta kiel Vladĉjo, tamen ne tiel diketa kaj blanka, sed magra, malhelhaŭta kaj kovrita per lentugoj.

Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он очень некрасив,
La knabo havis malmolan hararon, mallarĝajn okuojn, dikajn lipojn, estis fakte tre malbela,

и если б на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына.
kaj se li ne surhavis sian gimnazian jakon, laŭaspekte oni povus mispreni lin por filo de iu kuiristino.

Он был угрюм, всё время молчал и ни разу не улыбнулся.
Li estis moroza, konstante silentis kaj ne ridetis eĉ unufoje.

Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно быть, очень умный и ученый человек.
La knabinoj, rigardante lin, tuj konkludis, ke ĉi- persono estas probable tre inteligenta kaj klera homo.

Он о чем-то всё время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос.
La gasto senĉese pri io meditis kaj estis tiel okupita per siaj pensoj, ke ĉiufoje kiam oni direktis al li iun demandon, li ektremis, skuis sian kapon kaj petis rediri ĝin.

Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой.
La knabinoj rimarkis, ke ankaŭ Vladĉjo, ĉiam gaja kaj babilema, ĉi-foje parolis malmulte, tute ne ridetis kaj ŝajnis eĉ ne esti ĝoja pri tio ke li venis hejmen.

Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами.
Dum ĉiuj teumis, li adresis al la fratinoj nur unufoje, uzante ĉe tio iuj strangaj vortoj.

Он указал пальцем на самовар и сказал:
Li indikis perfingre la samovaron kaj diris:

— А в Калифорнии вместо чаю пьют джин.
— Sed en Kalifornio anstataŭ teo oni trinkas juniperbrandon.

Он тоже был занят какими-то мыслями и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие.
Ankaŭ li estis okupita per iuj pensoj, kaj juĝante laŭ tiuj rigardoj, kiujn li fojfoje interŝanĝis kun sia amiko Lentin, la knaboj havis komunajn pensojn.

После чаю все пошли в детскую.
Post la teumado ĉiuj iris en la infan-ĉambron.

Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков.
La patro kaj la knabinoj sidiĝis ĉe la tablo kaj reokupis sin per la laboro, kiu estis interrompita pro l' alveno de la knaboj.

Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки.
Ili faris el diverskolora papero florojn kaj franĝon por la kristnaska arbo.

Это была увлекательная и шумная работа.
Tio estis interesega kaj brua laboro.

Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба;
Ĉiun ĵus faritan floron la knabinoj salutis per ekstazaj krioj, eĉ per krioj de teruro, kvazaŭ tiuj floroj falus de la ĉielo;

папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы.
ankaŭ la patro admiris kaj fojfoje ĵetis la tondilon surplanken, kolerita pro ĝia malakreco.

Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:
La patrino, enkurinte la infan-ĉambron kun zorgesprimanta vizaĝo, demandis:

— Кто взял мои ножницы?
— Kiu prenis mian tondilon?

Опять ты, Иван Николаич, взял мои ножницы?
Ĉu vi denove, Ivano Nikolaiĉ, prenis mian tondilon?

— Господи боже мой, даже ножниц не дают! — отвечал плачущим голосом Иван Николаич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался.
— Ho, Dio mia, oni ne donas al mi eĉ tondilojn! — plorvoĉe respondis Ivano Nikolaiĉ kaj, dekliniĝinte al la seĝapogilo, prezentis pozon de ofendita homo, sed post minuto li ree admiris.

В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки
Dum siaj antaŭaj revenoj hejmen ankaŭ Vladĉjo okupiĝis pri Kristnaska preparado

или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору,
aŭ elkuradis surkorten por spekti, kiel la koĉero kaj la paŝtisto faras neĝmonteton,

но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться;
tamen nun li kaj Lentin absolute ne atentis la diverskoloran paperon, ili ne eĉ unufoje vizitis la ĉevalejon, sed sidiĝis ĉe la fenestro kaj pri io ekflustris;

потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.
poste ili kune malfermis la atlason kaj komencis esplori iun mapon.

— Сначала в Пермь... — тихо говорил Чечевицын... — оттуда в Тюмень... потом Томск... потом... потом... в Камчатку...
— Unue al Perm-urbo... — mallaŭte diris Lentin... — de tie al Tjumen-urbo... poste Tomsk-urbo... poste... poste... al Kamĉatko...

Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив...
De tie samojedoj veturigos nin perboate trans Beringan markolon...

Вот тебе и Америка... Тут много пушных зверей.
Kaj jen al vi Ameriko... Tie multas peltbestoj.

— А Калифорния? — спросил Володя.
— Kaj kie estas Kalifornio? — demandis Vladĉjo.

— Калифорния ниже...
— Kalifornio estas pli sube...

Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами.
Ni nur atingu Amerikon, kaj Kalifornio estos tuj apude.

Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом.
Akiri nutraĵojn eblas per ĉaso kaj rabado.

Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них исподлобья.
Lentin tuttage penis ne proksimiĝi al la knabinoj kaj rigardis ilin el sub siaj brovoj.

После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками.
Post la vespera teumado okazis, ke oni restigis lin dum kvin minutoj en kompanio de la knabinoj.

Неловко было молчать.
Daŭre silenti iom ĝenis.

Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:
Li severe tusetis, frotis per la dekstra manplato la livan brakon, moroze ekrigardis al Katja kaj demandis:

— Вы читали Майн-Рида?
— Ĉu vi legis ion de Majn Rid?

— Нет, не читала...
— Ne, mi ne legis...

Послушайте, вы умеете на коньках кататься?
Aŭskultu, ĉu vi scipovas sketi?

Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко.
Sinkinta en siaj pensoj, Lentin ne respondis tiun demandon; li nur pufigis siajn vangoj kaj suspiris tiel, kvazaŭ li suferus pro varmego.

Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:
Li ree levis la okulojn al Katja kaj diris:

— Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.
— Kiam grego da bizonoj kuregas tra la pampo, tiam vibras tero, dum timigitaj mustangoj hufobatas kaj henas.

Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:
Lentin triste ridetis kaj aldonis:

— А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.
— Kaj krome indianoj atakas trenojn. Sed plej malbonas, kiam aperas moskitoj kaj termitoj.

— А что это такое?
— Sed kio estas tiuj?

— Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?
— Ili similas al formikoj, tamen havas flugilojn. Ili tre dolorige pikas. Ĉu vi scias kiu mi estas?

— Господин Чечевицын.
— Vi estas sinjoro Lentin.

— Нет. Я Монтигомо, Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.
— Ne. Mi estas Montigomo, la Akcipitra Krifo, la ĉefulo de nevenkebluloj.

Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:
Maŝa, la plej eta knabino, rigardis unue lin, poste transfenestren, kie jam vesperiĝis, kaj diris enpense:

— А у нас чечевицу вчера готовили.
— Kaj ĉe ni oni kuiris hieraŭ lentojn.

Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а всё думал о чем-то, — всё это было загадочно и странно.
Absolute nekompreneblaj vortoj de Lentin kaj lia senĉesa flustrado kun Vladĉjo, kaj la fakto ke Vladĉjo ne ludis, sed konstante ion pripensis, — ĉio tio estis enigma kaj stranga.

И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками.
Kaj du pli aĝaj knabinoj, Katja kaj Sonja, komencis atente observi la knabojn.

Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор.
Vespere, kiam la knaboj estis enlitiĝantaj, la knabinoj ŝtelvenis al la pordo kaj subaŭskultis ilian konversacion.

О, что они узнали!
Ho, kion ili eksciis!

Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото;
La knaboj intencis sekrete migri en Amerikon por akiri oron;

у них для дороги было уже всё готово:
ili jam havis por la vojaĝo ĉiujn necesaĵojn:

пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег.
pistolon, du tranĉilojn, biskvitojn, lupeon por generi flamon, kompaso kaj kvar rublojn da mono.

Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст,
La fratinoj eksciis, ke la knaboj estas destinitaj iri piede kelkajn milojn da verstoj,

а по дороге сражаться с тиграми и дикарями,
kaj survoje bataladi kontraŭ tigroj kaj sovaĝuloj,

потом добывать золото и слоновую кость,
poste akiradi oron kaj eburon,

убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин
mortigadi malamikojn, aliĝi marajn rabistojn, drinkadi juniperbrandon

и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации.
kaj finfine edziĝi kun belulinoj kaj prilaboradi plantejojn.

Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга.
Vladĉjo kaj Lentin parolis kaj en sia entuziasmo interrompis unu la alian.

Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю — «бледнолицый брат мой».
Ĉe tio Lentin nomis sin mem tiel: "Montigomo, la Akcipitra Krifo", kaj Vladĉjon — "mia blankvizaĝa frato".

— Ты смотри же, не говори маме, — сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать.
— Memoru do, ne sciigu pri tio nian panjon, — diris Katja al Sonja, forirante kun ŝi por dormi.

— Володя привезет нам из Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят.
— Vladĉjo kunportas por ni el Ameriko oron kaj eburon, sed se vi sciigos la panjon, oni ne forpermesos lin.

Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал,
Kiam ĝis la Kristnasko restis nur du tagoj, Lentin de la mateno ĝis la vespero esploris la mapon de Azio kaj ion surpaperigis,

а Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел.
kaj Vladĉjo, malvigla, diketa, kvazaŭ pikita de abelo, kun sombra aspekto iradis tra la ĉambroj kaj manĝis nenion.

И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:
Kaj foje li eĉ haltis apud la ikono en la infan-ĉambro, krucesignis sin kaj diris:

— Господи, прости меня грешного!
— Ho, Dio, pardonu min, pekulon!

Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!
Ho, Dio, savu mian povran, kompatindan panjon!

К вечеру он расплакался.
Vespere li ekploris.

Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер.
Antaŭ ol iri por enlitiĝi, li longe brakumis siajn gepatrojn kaj fratinojn.

Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:
Katja kaj Sonja komprenis pri kio temas, sed la plej juna fratino, Maŝa, komprenis nenion, absolute nenion; ŝi nur enpensiĝis, rigardante al Lentin, kaj diris kun suspiro:

— Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.
— Kiam estas fasto, nia vartistino diras, ke endas manĝi pizojn kaj lentojn.

Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку.
Frumatene en la antaŭkristnaska tago Katja kaj Sonja senbrue ellitiĝis por rigardi la knabojn forkuri al Ameriko.

Подкрались к двери.
La fratinoj ŝtele proksimiĝis al la pordo.

— Так ты не поедешь? — сердито спрашивал Чечевицын.
— Ĉu vi do ne veturos? — kolere demandis Lentin.

— Говори: не поедешь?
— Diru al mi: ĉu vi ne veturos?

— Господи! — тихо плакал Володя.
— Ho, Dio! — mallaŭte ploris Vladĉjo.

— Как же я поеду?
— Kiel mi povas veturi?

Мне маму жалко.
Mi kompatas mian panjon.

— Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем!
— Blankvizaĝa mia frato, mi petas vin, iru!

Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.
Vi ja asertis, ke vi veturos, vi mem min delogis, sed nun, kiam tempas iri, vi malkuraĝiĝis.

— Я... я не струсил, а мне... мне маму жалко.
— Mi... mi ne malkuraĝiĝis, mi... mi kompatas la panjon.

— Ты говори: поедешь или нет?
— Diru do: ĉu vi veturos aŭ ne?

— Я поеду, только... только погоди. Мне хочется дома пожить.
— Mi veturos, tamen... tamen atendu. Mi volas pasigi iom da tempo hejme.

— В таком случае я сам поеду! — решил Чечевицын.
— Ĉi-okaze mi veturos sole! — decidis Lentin.

— И без тебя обойдусь.
— Mi sukcesos sen vi.

А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться!
Kaj ĉi-bravulo volis ja ĉasi tigrojn kaj batali!

Когда так, отдай же мои пистоны!
Se tiel, redonu do miajn prajmojn!

Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали.
Vladĉjo ekploris tiel amare, ke ankaŭ la fratinoj, ne elteninte, softe ekploris.

Наступила тишина.
Estiĝis silento.

— Так ты не поедешь? — еще раз спросил Чечевицын.
— Ĉu vi do ne veturos? — refoje demandis Lentin.

— По... поеду.
— Mi... mi... veturos.

— Так одевайся!
— Do vestu vin?

И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку,
Kaj Lentin, por persvadi Vladĉjon, laŭdis Amerikon,

рычал как тигр, изображал пароход, бранился,
graŭlis kiel tigro, imitis vaporŝipon, sakris,

обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.
promesis fordoni al Vladĉjo la tutan sian akiron de eburo kaj de leonaj kaj tigraj feloj.

И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным.
Kaj ĉi tiu magra brunhaŭta knabo kun malmola hararo kaj lentugoj ŝajnis al la knabinoj eksterordinara kaj mirinda persono.

Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.
Tiu estis heroo, decidema, kuraĝa homo, kaj li graŭlis tiel, ke starante ĉe la pordo, oni povus kredi, ke interne reale estas tigro aŭ leono.

Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:
Kiam la knabinoj revenis en sian dormoĉambron kaj komencis vesti sin, Katja, havanta plenplene da larmoj en la okuloj, diris:

— Ах, мне так страшно!
— Aĥ, mi tiel timas!

До двух часов, когда сели обедать, всё было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома.
Ĝis la dua horo, kiam la familio sidiĝis por tagmanĝi, la etoso estis kvieta, sed dum la tagmanĝo subite evidentiĝis, ke la knaboj ne estas hejme.

Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику — там их не было.
Oni estis senditaj en la servistaran ĉambron, en la ĉevalejon, en la alon al la intendanto — la knaboj ne estis tie.

Послали в деревню — и там не нашли.
Oni estis senditaj en la vilaĝon, sed ankaŭ tie ne trovis ilin.

И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала.
La familianoj ankaŭ teumis sen la knaboj, kaj kiam ili sidiĝis por vespermanĝi, la patrino estis tre maltrankvila kaj eĉ ploris.

А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку.
Kaj nokte oni denove iris en la vilaĝon, serĉis tie, poste iris kun lanternoj al la rivero.

Боже, какая поднялась суматоха!
Ho, Dio, kia tumulto estis!

На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу.
Sekvatage alveturis polic-serĝento kaj, sidante en la manĝejo, ion skribis sur iu papero.

Мамаша плакала.
La patrino ploris.

Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.
Sed jen ĉe la perono haltis la glitveturilo, kaj de la triopo da blankaj ĉevaloj leviĝis vaporo.

— Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе.
— Vladĉjo alveturis! — elkriis iu surkorte.

— Володичка приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую.
— Vladĉjo alveturis! — ekstridis Natalia, enkurante la manĝejon.

И Милорд залаял басом: «Гав! гав!»
Kaj Milordo base ekbojis: "Vaŭ! vaŭ!"

Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе
Evidentiĝis, ke la knaboj estis detenitaj en la urbo, en la vendej-pasejo

(там они ходили и всё спрашивали, где продается порох).
(ili paŝadis tie kaj multfoje demandis, kie oni vendas pulvon).

Володя, как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею.
Apenaŭ Vladĉjo eniris la vestiblon, li tuj ekploris kaj ĵetiĝis al la patrino por ĉirkaŭbraki ŝian kolon.

Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет,
La knabinoj, tremante, kun teruro pensis pri probablaj sekvoj;

слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними;
ili aŭdis, kiel la patro kondukis Vladĉjon kaj Lentin'on en sian kabineton kaj tie longe interparolis kun la knaboj;

и мамаша тоже говорила и плакала.
ankaŭ la patrino parolis kaj ploris.

— Разве это так можно? — убеждал папаша.
— Ĉu decas tiel fari? — persvadis la patro.

— Не дай бог, узнают в гимназии, вас исключат.
— Se, Dio savu, oni ekscios pri tio en la gimnazio, vi estos elpelitaj.

А вам стыдно, господин Чечевицын! Нехорошо-с!
Kaj vi hontu, sinjoro Lentin! Tio malbonas!

Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями.
Vi estas la instiginto, kaj mi esperas, ke viaj gepatroj punos vin.

Разве это так можно!
Ĉu tio decas?

Вы где ночевали?
Sed kie vi tranoktis?

— На вокзале! — гордо ответил Чечевицын.
— En la stacidomo! — fiere respondis Lentin.

Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе.
Post tio Vladĉjo kuŝis enlite, kaj sur lian kapon oni metis viŝtukon trempitan en vinagro.

Послали куда-то телеграмму и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.
Oni sendis ien telegramon, kaj sekvatage venis unu sinjorino, la patrino de Lentin kaj forveturigis sian filon.

Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова;
Dum lastaj minutoj antaŭ sia forveturo Lentin havis rigoran, orgojlan mienon, kaj adiaŭnte la knabinojn li ne diris eĉ unu vorton;

только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти:
li nur prenis de Katja kajeron kaj surskribis kiel signo de memoro:

«Монтигомо, Ястребиный Коготь».
"Montigomo, la Akcipitra Krifo".


Tradukis Igor Sokolov


Последний раз редактировалось Игорь Соколов Сб авг 25, 2018 10:10 am, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  

 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Мальчики
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 11:23 am 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Вт окт 06, 2015 9:54 am
Сообщения: 227
постоянное неоправданное калькирование русского синтаксиа...
ekstridis Natalia... elkriis iu surkorte... вместо Natalia stridis... iu kriis surkorte...

калькирование фразеглогизма с часу на час... он означает, что волнительно ожидали прибытия в ближайший момент, и вместо указания часов лучше указать напряжение. типа streĉe atendanta sian Vladĉjon
ĵetiĝis как бы указывает на пассивность действия. была брошеной. Ĵetiĝi = Iĝi ĵetita. Лучше sin ĵetis


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Мальчики
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 22:31 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 118
Ну наконец-то...
Я уж соскучился...

1. Не понимаю, какие могут быть претензии к приставкам, введенным Заменгофом вполне обдуманно.
Они достаточно широко используются, в том числе и зарубежными эсперантистами.

Примеры:

Jenő Rejtő
Marŝi aŭ morti

— Kio estos al mia kafo! — ekstridis Tyckler por atentigi ilin pri la proksimiĝo de suboficiro.
==========
Claude Piron
Cu li venis trakosme?

“Vivanta!” ŝi ekflustris, dum ŝia rigardo karesis lian tutan korpon. “Ho Bob!”
==========
Lewis Carroll
La Aventuroj de Alicio en Mirlando

Alicio tuj ekkuris en la direkto al kiu ĝi montris.
==========
Thomas Mann
Lotte en Weimar

'Mia animo estas trankvila', mi rediris.
'Ho, ke ankaŭ la mia estus tia!', li elkriis, kvazaŭ la ...
==========
Borroughs Edgar Rice
Princino de Marso

”Ili estas antaŭ ni je nur unutaga marŝado,” li elkriis, kun batalema lumo saltanta en la okuloj.
==========
Jane Austen
Fiereco kaj antaŭjuĝemo

"Kial tiu emfaza elkrio?" li elkriis. "Ĉu vi opinias la formulojn de prezento, kaj ilian societan akcentiĝon, sensencaĵo?
==========
2. Сочетание "de horo al horo" может означать и "с часу на час", и "от часа к часу", и "час за часом".
Полагаю, что для перевода указанного места оно вполне подходит.
О каком-либо напряженном ожидании Чехов не упоминает.

Примеры:

Edwin de Kock
Sub fremdaj ĉieloj: poeme kaj biografie

Estis sufiĉe frue en la tago, kaj li klarigis al mi, ke la temperaturo ŝanĝiĝas de horo al horo.
==========
Louis-Ferdinand Celine
Vojagho ghis noktofino

Sub gaslampo tamen estas floroj, tiuj de l' vendistino kiu ĉiam tie atendas la mortintojn alvenantajn de tago al tago, de horo al horo.
==========
3. Слово "ĵetiĝi" переводится как "броситься, бросаться".

Примеры:

Marta
(tradukis L. L. Zamenhof)

Tion dirante, ŝi ĵetiĝis en brakseĝon...
==========
Jurij German
Kara mia homo

Al li ĵetiĝis la virino, tenante la infanon sur la manoj...
==========
Володя, твое коррект-em-ное усердие, конечно же, похвально, однако не стоит растрачивать его впустую.
Советую обратить внимание на выложенный чуть ниже перевод рассказа "Жёлтый свет", где немало реальных ошибок и неточностей.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Мальчики
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 9:26 am 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Вт окт 06, 2015 9:54 am
Сообщения: 227
1) "О каком-либо напряженном ожидании Чехов не упоминает."
Чехову и не надо упоминать, это подразумевается саомй идиомой.
С часу на час означает именно ожидание в ближайшие мгновения. а не напряженным такое ожидание не бывает
2) упортебление приставок должно быть отпавдано конетекстом. а ты же пытаешься передать ими русскую категорию вида. Не для этого они были созданы... Нет в эсперанто вида, и не надо его тащить из русского.
3) ссылаться на переводы Заменгофа, это примерно как ссылаться на стихи Катемира. Его переводы безумно архаичны. Помнится мы принимали участие в Traduka rondo, где переводили Ревизор Гоголя. Переведенные нами сцены были написаны языком куда более свежим и изящным, чем у Заменгофа. Хотя во время перевода ситуации и варинаты бывали очень потешны )
Интересна судьба того перевода, закончен ли он...


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Мальчики
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 9:33 am 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Вт окт 06, 2015 9:54 am
Сообщения: 227
PIV
ĵetiĝi
1 Iĝi ĵetita:
2 Vive movi sian korpon, kvazaŭ per instinkta, nekonscia movo
уж броситься никак сюда не подходит

в отличии от
sin ĵeti
1 Rapide k konscie movi sian korpon direkte al aŭ en:

Ты полагаешь, что на шею бросаются в бесознательном состоянии?

в данном случае, употребление слова ĵetiĝi как броситься (на шею) - явный русизм


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Мальчики
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 9:35 am 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Вт окт 06, 2015 9:54 am
Сообщения: 227
в Желтом свете не видел ни одного твоего замечаения.
Значит перевод безошибочный )


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Мальчики
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 10:00 am 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Вт окт 06, 2015 9:54 am
Сообщения: 227
за каким фигом переводить фамилию Чечевицина?

Mi kunveturigis lin por gasti niahejme. надо бы Mi kunprenis lin por gasti niahejme. Kunveturigis - совсем уже слово-монстр, нагромождение


Pardonu, ke mi estas hejmamaniere, sen surtuto...

Estas kvazaŭ puno! - где тут подлежащее?

en iliaj friditaj korpoj означает в замороженных (чем то ) телах. Озябнуть - это совсем другое = страдать от холода.

intertiklis varmo kaj frosto. внедоумении. причем тут inter- ?? между чем и чем?

kante diris la patro надо бы kanteme. Папаша вовсе не пел, а говорил на распев. Это разные вещи

sidis ĉe la tablo kaj ne demovis siajn okulojn de la nova konato. калька. Надо бы sidis ĉe la tablo fiksante siajn okulojn al la nova konato.

принять за preni... а счесть за - kalkuli? не достаточно ли калек?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Мальчики
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 18:09 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 118
Забавная у тебя логика:..
Если ошибки не указаны, то их как бы и нет...

Возможно, я заставлю себя потратить время на разбор твоего перевода.
А пока разъясню кое-что касательно моего.
__________

1) Фамилия переведена по той причине, что младшей сестре она напоминает о чечевице.
Если не переводить, то пришлось бы делать пояснительную сноску.
Полагаю, большинство из тех, кто прочитал мой перевод, поняли это без всяких объяснений.
__________

2) Несмотря на то что слово "kunveturigi" кому-то может показаться монстром, оно, тем не менее, используется.

Примеры:

Dormanta hejmaro
Manashi Das Gupta · 2006

Al tiom da festoj ĉe la Parka Strato sinjoro kunveturigis tiom da ge- amikoj, ĉu oni kapablus nombri?

Jurij German.
«La afero, al kiu vi servas»

Sed mi speciale kunveturigis monografion «Venenaj serpentoj».

Рейто Енё
La Mortido

Alia homo deŝiris sian ekipaĵon kaj hurlante kuregis al la dezerto, oni kunveturigis lin ŝnurligite sur ĉaro...
__________

3) В сочетаниях "tio estas" или "ĝi estas" слова "tio" или "ĝi" могут опускаться.
Неужели это кому-то еще не известно?

Примеры:

La Eta Princo
Kiam li eklumigas sian lanternon, estas kvazaŭ li naskigus unu plian stelon - aŭ floron.

John BERGER - ['Le Monde diplomatique' en Esperanto]
Multaj neniam atingas ĝin. Ili akceptas la ŝildojn kiujn ili sekvas, kaj estas kvazaŭ ili ne vojaĝus, kvazaŭ ili restus ĉiam...

Вероятно, и слово "estas" в разговорной, спонтанной речи может выпасть.
Думаю, что старший Королёв вполне мог его проглотить, поэтому я намеренно пропустил это слово (точнее, удалил).
К тому же та фраза не закончена, на что указывает многоточие.
__________

4) frida -- холодный, а морозный -- frosta

В словарях, кстати, слово "озябнуть" переводится как "ftostiĝi".
__________

5) В моих переводах использование приставок не менее оправдано, чем в твоем.
А может быть, даже и более.

Если бы на дворе кричали, я бы перевел это словом "kriis".
Но поскольку там крикнули (т.е. выкрикнули), то это и есть "elkriis"
Если бы Наталья вопила, то это "stridis", но поскольку она завопила, то это "ekstridis".

А что за нелепое слово "ekruĝis" в твоем переводе "Желтого света"?
__________

6) Возиожно, тепло и мороз щекотали мальчиков, но я склоняюсь к тому, что они щекоталтсь меж собой, "не желая уступать друг другу".
__________

7) "Kante" в значении "нараспев" встречал неоднократно.
"Kanteme" -- лишь раз.

Примеры:

Gravitavio «Carido»"
V. Rybakov
Apenaŭ aŭdeble, kante, sinforgese, ŝi flustris ion sian…

Edmond Privat
Karlo
Discipulus, discipuli, discipulum . . . kante klarigis la instruanto. Karlo pripensadis dormeme. Estis tiel varme.

A. Tolstoj
EN BANEJO
Jes, pisilo ne malbona, vidi ghin dezirus oni, - kante diris li, daurigante fingrumi la virinan seksorganon.
__________

8) Зациклился ты, что ли, на слове "калька"?

Примеры из текстов зарубежных эсперантистов:

Ŝaknovelo
Stefan Zweig
Li longe pensis, ne movante siajn okulojn de la tabulo...

Belarta rikolto 2016:
Humphrey Tonkin, Michela Lipari · 2016 · Fiction
Se oni movis la rigardon de unu bildo al apuda...

Alen Kris
Moko de l' fato

Leo lante levis sian svagan rigardon.
__________

9) По поводу preni/mispreni...

Из текстов Клода Пирона (Claude Piron)

Dio, psiĉjo kaj mi

Aŭ, pli bedaŭrinde, memcentreco: mispreni la propran kazon kiel modelon de la tuta realo.
Cu ni kunvenis vane?

Kirsch asertas, ke li ne komprenas; ke oni probable misprenis lin por iu alia...

Vere aŭ fantazie
Perfekta bakado

Sed ĉu li vere volis moki min, aŭ ĉu mi misprenis por moko ion, kio estis nur speciala maniero interrilati kun fremdulo?
__________

10) И еще пара примеров насчет "ĵetiĝi".

Libazar' Kaj Tero
(Originala romano en Esperanto)
Julia Sigmond, Sen Rodin · 2013 · Fiction

Li ĵetiĝis al Gronda, arde brakumis kaj kisis ŝin, ŝi reciprokis, ambaŭ elmetis ĝoj- krietojn kaj Ksenja ekstaris antaŭ ...

Dostojevskij F.
Krimo kaj puno
Li ĵetiĝis sur ŝin kun la hakilo; ŝiaj lipoj tordiĝis tiel plende...
__________

Володя, больше читай на эсперанто -- как переводную литературу, так и оригинальную.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Мальчики
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 10:48 am 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Вт окт 06, 2015 9:54 am
Сообщения: 227
одно можно сказать... Переводы - не твоё.
Попробуй себя в редактировании. мож лучше пойдет.
А переводить поучись у Татьяны Вшивцевой и Гали Горецкой


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Мальчики
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 17:22 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 118
Saluton, Volodja.
И ты так долго тужился, чтобы произвести столь хилый выхлоп?..
Причем логикой в этом выхлопе и не пахнет -- если считаешь, что мне вообще не стоит заниматься переводами, зачем тут же советуешь у кого-то учиться?
Не знаю, есть ли в твоих доводах хоть доля объективности, но во всяком случае пару лет назад два моих конкурсных перевода (Liro-2015) получили вполне положительную оценку, хотя недостатки в них, конечно же, имелись.
Думаю, с тех пор мои познания в эсперанто хоть немного, но расширились.
Что же касается чисто переводческих навыков, то их я в какой-то мере приобрел, занимаясь в качестве фрилансера переводом англоязычной беллетристики.
Так что, невзирая на твой вердикт, я намерен и дальше эсперантигировать жемчужины русской словесности.
Советую и тебе, kara kamarado, не останавливаться на достигнутом.
Ибо работы на традуктовой ниве -- непочатый край.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Мальчики
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2018 11:15 am 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Вт окт 06, 2015 9:54 am
Сообщения: 227
Игорь Соколов писал(а):
Saluton, Volodja.
И ты так долго тужился, чтобы произвести столь хилый выхлоп?..
Причем логикой в этом выхлопе и не пахнет -- если считаешь, что мне вообще не стоит заниматься переводами, зачем тут же советуешь у кого-то учиться?
Не знаю, есть ли в твоих доводах хоть доля объективности, но во всяком случае пару лет назад два моих конкурсных перевода (Liro-2015) получили вполне положительную оценку, хотя недостатки в них, конечно же, имелись.
Думаю, с тех пор мои познания в эсперанто хоть немного, но расширились.
Что же касается чисто переводческих навыков, то их я в какой-то мере приобрел, занимаясь в качестве фрилансера переводом англоязычной беллетристики.
Так что, невзирая на твой вердикт, я намерен и дальше эсперантигировать жемчужины русской словесности.
Советую и тебе, kara kamarado, не останавливаться на достигнутом.
Ибо работы на традуктовой ниве -- непочатый край.

а ты думаешь, что все прямо бегут отвечать на каждый твой высер?
других то дел нет в жизни?

я уже высказал свое мнение. Обратный порядок слов в эсперанто ДОПУСКАЕТСЯ, в отдельных случаях, но как правило следует использовать прямой. Такие фразы на данном языке читаются гораздо легче. Нет, тебе надо калькировать русский синтаксис, так как по русски же это так. очевидная коменценсткая глупость. Наврено "русский синтаксис - это главное богатство русского языка". особенно синтаксис архаичной фразы или постпетровского канцеляртиа, где калькируется немецкий синтаксис... брр...

мен казалось ,что ты обучаем, поэтому я тебе это высказывал.
Но если тебе, что о стенку горох, то дельнейшее чтение твоих опусов смысла не имеет


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: А. Чехов: Мальчики
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2018 18:41 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 118
Saluton, Volodja.
Спасибо за предоставленную возможность лишний раз посмеяться при чтении твоего очередного сообщения.
Признателен также за самоотверженные потуги чему-то меня научить, о которых я даже не подозревал.
Ценю твои старания, однако для меня все же предпочтительнее практическое обучение на текстах маститых эсперантистов, чья компетентность не подвергается сомнению.
Если ты действительно перестанешь просматривать и комментировать мои переводы, меня это, конечно, опечалит, но я найду в себе силы пережить подобное огорчение.
Буду надеяться, что освободившуюся энергию ты используешь на корректирование собственных переводов.
Желаю успехов, kamarado.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Похожие темы форума | Similaj temoj en la forumo
 Темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А. Чехов: Дочь Альбиона

Игорь Соколов

0

1149

Сб май 12, 2018 14:48 pm

Игорь Соколов Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А. Чехов: Скрипка Ротшильда

Игорь Соколов

0

551

Вс июл 29, 2018 1:04 am

Игорь Соколов Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А. Чехов: Унтер Пришибеев

Игорь Соколов

16

2090

Вт апр 24, 2018 16:26 pm

juve61 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А. Чехов: Письмо к учёному соседу

Игорь Соколов

16

744

Вт июн 25, 2019 12:51 pm

skirlet Перейти к последнему сообщению

 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
News News Plan de site Plan de site SitemapIndex SitemapIndex Flux RSS Flux RSS Liste des flux Liste des flux
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group