Список форумов

Esperanto новости

Форум об эсперанто и языках вообще

Избранное:
En Esperanto: UEA :: REU :: Vikipedio :: Libera Folio
По-русски: Esperanto новости :: Что такое эсперанто? :: Курс эсперанто по эл. почте


Сейчас Чт фев 27, 2020 11:07 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: А. Чехов: Письмо к учёному соседу
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2019 21:35 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 134
Saluton, kamaradoj.
Jen estas ankoraŭ unu mia tradukaĵo.
==========
Антон Чехов
Anton Ĉeĥov
Письмо к учёному соседу
Letero al klera najbaro

Село Блины-Съедены
Vilaĝo Krespoj-Manĝitaj
Дорогой Соседушка.
Максим… (забыл как по батюшке, извените великодушно!)
Kara Najbaro.
Maksimo... (mi forgesis kiel vi patronomas, pardonu grandanime!)
Извените и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом.
Pardonu kaj indulgu min, maljunan olduleton kaj absurdan animon homan, pro tio ke mi aŭdacas ĝeni Vin per mia mizera skriba balbuto.
Вот уж целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечиком, а я всё еще не знаю Вас, а Вы меня стрекозу жалкую не знаете.
Jam pasis la tuta jaro ekde kiam Vi bonvolis ekloĝi en nia mondoparto najbare al mi, bagatela hometo, sed mi ĝis nun ne konas Vin, kaj Vi min, libelon mizeran, ne konas.
Позвольте ж драгоценный соседушка хотя посредством сих старческих гиероглифоф познакомиться с Вами, пожать мысленно Вашу ученую руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом т. е. плебейским элементом.
Permesu do, altvalora najbaro, almenaŭ pere de ĉi tiuj oldulecaj hieroglifoj konatiĝi kun Vi, premi mense Vian scienculan manon kaj gratuli Vin okaze de Via alveno el Sankt-Petersburgo en nian malindan kontinenton, priloĝitan per muĵikoj kaj kamparanaj triboj, t.e. per plebaj elementoj.
Давно искал я случая познакомиться с Вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, всё одно как и цивилизацыя и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого т. е. подлунного.
Mi delonge serĉis okazon konatiĝi kun Vi, mi soifis tion, ĉar la scienco estas certasence nia kara patrino, samkiel la civilizacio, kaj ĉar mi tutkore estimas tiujn homojn, kies fama nomo kaj titolo, kronita per aŭreolo de populara gloro, per laŭroj, cimbaloj, ordenoj, rubandoj kaj diplomoj, tondras kiel tondro kaj fulmo en ĉiuj partoj de ĉi tiu universa mondo, videbla kaj nevidebla, t.e. de la subluna.
Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете чрез свои умные факты и отрасли наук, т. е. продукты и плоды.
Mi arde amas astronomojn, poetojn, metafizikistojn, privat-docentojn, ĥemiistojn kaj aliajn pastrojn de la scienco, al kiuj Vi alkalkulas Vin per Viaj saĝaj faktoj kaj sciencaj fakoj, t.e. per produktoj kaj fruktoj.
Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками.
Oni diras, ke Vi multe da libroj tajpis dum Via intelekta sidado kun tuboj, termometroj kaj amaso da fremdlandaj libroj kun allogaj desegnoj.
Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины местный максимус понтифекс отец Герасим и со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал Ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого и восставал и горячился против Вашей умственной сферы и мыслительного горизонта покрытого светилами и аэроглитами.
Antaŭnelonge miajn mizerajn posedaĵojn, miajn ruinojn kaj disfalintaĵojn, vizitis nialoka "maximus pontifex" patro Gerasim, kiu kun sia kutima fanatikeco skoldis kaj mallaŭdis Viajn pensojn kaj ideojn koncerne al la homa origino kaj aliaj fenomenoj de la mondo videbla, kaj li ribelis kaj ardis kontraŭ Via mensa sfero kaj pensa horizonto, kovrita per lumaĵoj kaj aerolitoj.
Я не согласен с о. Герасимом касательно Ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую Провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металов, металоидов и бриллиантов,
Mi ne konsentas kun patro Gerasim koncerne al Viaj mensaj ideoj, ĉar mi vivas kaj nutras min sole per la scienco, kiun Providenco donis al la homa genro por elfosado de juvelaj metaloj, metaloidoj kaj briliantoj el la sino de la mondo videbla kaj nevidebla,
но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые Ваши идеи касательно естества природы.
sed tamen pardonu min, karulo, insekton apenaŭ videblan, se mi aŭdacos malpruvi oldul-maniere kelkajn Viajn ideojn koncerne la ecojn de la naturo.
О. Герасим сообщил мне, что будто Вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи на щот людей и их первородного состояния и допотопного бытия.
Patro Gerasim komunikis al mi, ke Vi, liadire, verkis verkaĵon, en kiu Vi bonvolis eksponi ne tre esencajn ideojn pri homoj kaj ilia komenc-origina stato kaj antaŭdiluva estado.
Вы изволили сочинить что человек произошел от обезьянских племен мартышек орангуташек и т. п.
Vi bonvolis verki, ke la homo devenis de simiaj triboj de cirkopitekoj, orangutangoj kaj ktp.
Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить.
Pardonu min, olduleton, sed mi koncerne ĉi tiun gravan punkton ne konsentas kun Vi kaj povas al Vi pri tio komon enmeti.
Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны то у него был бы хвост и дикий голос.
Ĉar se la homo, la reganto de la mondo, la plej saĝa estaĵo el spiraj estuloj, devenus de stulta kaj malklera simio, li do havus voston kaj sovaĝan voĉon.
Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу Цыгана или сидя за решеткой в зверинце.
Se ni devenus de simioj, ciganoj nun demonstrus nin en urboj, kaj ni pagus monon por spekti unuj la aliajn, dancante laŭ ordono de cigano aŭ sidante malantaŭ krado en menaĝerio.
Разве мы покрыты кругом шерстью?
Ĉu ni kovritas tutkorpe per lano?
Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны?
Ĉu ni ne surhavas vestojn, kiuj mankas al simioj?
Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у Предводителя Дворянства?
Ĉu ni amus kaj ne disdegnus niajn virinojn, se ili eĉ iomete odorus kiel la simio, kiun ni ĉiu-marde vidas ĉe nia nobelar-gvidanto?
Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище;
Se niaj prapatroj devenus de simioj, ili ne estus enterigitaj en kristana tombejo;
мой прапрадед например Амвросий, живший во время оно в царстве Польском, был погребен не как обезьяна, а рядом с абатом католическим Иоакимом Шостаком, записки коего об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана (Маиора).
ekzemple, mia prapraavo Amvrosio, kiu vivis pasinttempe en Pola regno, estis enterigita ne kiel simio, sed apud katolika abato Ioakimo Ŝostak, kies notoj pri modera klimato kaj malmodera konsumo de varmigaj trinkaĵoj ĝis nun konservatas ĉe mia frato, kiu estas majoro.
Абат значит католический поп.
Abato signifas katolikan popon.
Извените меня неука за то, что мешаюсь в Ваши ученые дела и толкую посвоему по старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе чем в голове.
Pardonu min, malklerulon, pro tio ke mi enmiksiĝas en Viajn sciencajn aferojn kaj rezonas miamaniere, oldulece, kaj altrudas al Vi miajn sovaĝsimilajn kaj iom malgraciajn ideojn, kiuj ĉe scienculoj kaj civilizitaj homoj plej verŝajne lokiĝas ne en kapoj, sed en ventroj.
Не могу умолчать и не терплю когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить Вам.
Mi ne povas silenti kaj toleri, kiam scienculoj malprave pensas en sia menso, kaj mi ne povas ne kontraŭdiri al Vi.
О. Герасим сообщил мне, что Вы неправильно мыслите об луне т. е. об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а Вы проводите электричество с места на место и фантазируете.
Patro Gerasim komunikis al mi, ke Vi malprave pensas pri la luno, t.e. pri la krescento, kiu anstataŭas por ni la sunon dum horoj de tenebro kaj mallumo, kiam homoj dormas, kaj Vi kondukas elektron de loko al loko kaj fantazias.
Не смейтесь над стариком за то что так глупо пишу.
Ne moku min, oldulon, pro tio ke mi tiel stulte skribas.
Вы пишете, что на луне т. е. на месяце живут и обитают люди и племена.
Vi skribas, ke sur la luno, t.e. sur la krescento loĝas kaj rezidas homoj kaj triboj.
Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на луне то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами.
Tio neniam povas esti, ĉar se homoj loĝus sur la luno, ili ŝirmus por ni ĝian magian kaj sorĉan lumon per siaj domoj kaj grasaj gregoj.
Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну.
Sen pluvo homoj ne povas vivi, kaj pluvo gutas ne supren sur la lunon, sed suben sur la teron.
Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а этого не бывает.
Loĝante sur la luno, homoj falus suben sur la teron, sed tio ne okazas.
Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной луны.
Malpuraĵoj kaj fotĵetaĵoj ŝutiĝus sur nian kontinenton de sur la priloĝita luno.
Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезает?
Ĉu homoj povas loĝi sur la luno, se ĝi ekzistas nur nokte kaj malaperas kiam tagiĝas?
И правительства не могут дозволить жить на луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недосягаемости ее можно укрываться от повинностей очень легко.
Kaj registaroj ne povas permesi ke oni loĝu sur la luno, ĉar pro longa distanco kaj ĝia neatingebleco oni povas tre facile kaŝiĝi sur ĝi de impostoj.
Вы немножко ошиблись.
Vi iomete eraris.
Вы сочинили и напечатали в своем умном соченении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки.
Vi verkis kaj presis en via saĝa verkaĵo, kiel diris al mi patro Gerasim, ke sur la plej granda lumaĵo, sur la suno, kvazaŭ estus nigraj makuletoj.
Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.
Tio ne povas esti, ĉar tio povas esti neniam.
Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться?
Kiel Vi povis vidi sur la suno makulojn, se ne eblas rigardi la sunon per simplaj homaj okuloj, kaj por kio sur ĝi necesas makuloj, se oni malbezonas ilin?
Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают?
El kia malseka korpo estas faritaj ĉi tiuj makuloj, se ili ne brulas?
Может быть по-вашему и рыбы живут на солнце?
Ĉu eble, viaopinie, ankaŭ fiŝoj loĝas sur la suno?
Извените меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил!
Pardonu min, daturon venenan, pro ĉi tiu stulta spritaĵo!
Ужасно я предан науке!
Mi terure lojalas al la scienco!
Рубль сей парус девятнадцатого столетия для меня не имеет никакой цены, наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами.
La rublo, ĉi tiu velo de deknaŭa jarcento, havas por mi nenian valoron, ĉar la scienco ombris ĝin miaokule per siaj pluaj flugiloj.
Всякое открытие терзает меня как гвоздик в спине.
Ĉiu eltrovo jukigas min kiel najleto endorse.
Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний.
Kvankam mi estas malklerulo kaj malnovepoka bienulo, tamen ankaŭ mi, olda bubaĉo, okupiĝas pri la scienco kaj eltrovoj, kiujn mi propramane produktas kaj plenigas mian absurdan kapaĉon, mian sovaĝan kranion per pensoj kaj kompleto da plej grandaj sciaĵoj.
Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть.
La naturo, nia patrino, estas libro, kiun oni legu kaj vidu.
Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал.
Mi multe da eltrovoj faris per mia propra menso, kaj tiuj estas eltrovoj, kiujn ankoraŭ neniu reformisto inventis.
Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей т. е. отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками.
Mi diru senfanfarone, ke mi ne estas unu el lastviculoj koncerne al klereco, akirita per propraj kaloj, sed ne per riĉaĵoj de la gepatroj, t.e. de la patro kaj patrino aŭ de kuratoroj, kiuj ofte malutilas al siaj infanoj pere de riĉeco, lukso kaj sesetaĝaj loĝejoj kun sklavoj kaj elektraj tintiloj.
Вот что мой грошовый ум открыл.
Jen kion eltrovis mia groŝvalora menso.
Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце в день Св. Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление.
Mi eltrovis, ke nia granda fajra radianta klamido de la suno dum la tago de Sankta Pasko, frumatene, amuze kaj pitoreske ludas per diversnuancaj koloroj kaj faras per sia mirakla brilo gajan impreson.
Другое открытие.
Jen alia eltrovo.
Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот?
Pro kio vintre tago kurtas, sed nokto longas, kaj somere estas male?
День зимою оттого короткий, что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается.
Vintre tago kurtas pro tio, ke simile al ĉiuj aliaj videblaj kaj nevideblaj objektoj ĝi ŝrumpas pro malvarmo kaj ankaŭ pro tio, ke la suno frue subiras, sed nokto pro flamigo de lumiloj kaj lanternoj larĝiĝas, ĉar ĝi varmigitas.
Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее.
Poste mi ankoraŭ eltrovis, ke hundoj printempe manĝas herbon samkiel ŝafoj kaj ke kafo al sangabundaj homoj malutilas, ĉar ĝi kaŭzas kapturniĝon enkape kaj nebulan vidon en okuloj kaj similajn ceteraĵojn.
Много я сделал открытий и кроме этого хотя и не имею аттестатов и свидетельств.
Krom tio mi faris multe da aliaj eltrovoj, kvankam mi ne havas atestilojn kaj diplomojn.
Приежжайте ко мне дорогой соседушко, ей-богу.
Venu, je Dio, kara najbaro, al mi.
Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся и Вы меня поганенького вычислениям различным поучите.
Ni eltrovos ion kune, okupiĝos pri literaturo, kaj vi min, paganulon, iom instruos pri diversaj kalkuloj.
Я недавно читал у одного Французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученыи.
Antaŭnelonge mi legis ĉe unu franca scienculo, ke leona muzelo tute ne similas homan vizaĝon, kiel opinias scienculoj.
И насщот этого мы поговорим.
Ni priparolos ankaŭ tion.
Приежжайте, сделайте милость.
Venu do, faru tielan favoraĵon.
Приежжайте хоть завтра например.
Venu ekzemple eĉ morgaŭ.
Мы теперь постное едим, но для Вас будим готовить скоромное.
Ni nun manĝas fastaĵojn, sen por Vi ni kuiros malfastaĵojn.
Дочь моя Наташенька просила Вас, чтоб Вы с собой какие-нибудь умные книги привезли.
Mia filino Nataŝa petis, ke Vi kunveturigu iujn saĝajn librojn.
Она у меня эманципе, все у ней дураки, только она одна умная.
Ŝi niahejme estas emancipulino, ĉiuj ŝiaopinie estas stultuloj, nur sole ŝi estas saĝa.
Молодеж теперь я Вам скажу дает себя знать.
Mi duru al Vi, ke nuntempe junularo aŭdace demonstras sin.
Дай им бог!
Helpu ilin Dio!
Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван (Маиор), человек хороший но между нами сказать, Бурбон и наук не любит.
Post semajno miahejmen alvenos mia frato Ivano (Majoro), kiu estas bona homo, sed, inter ni dirante, estas Burbono kaj ne ŝatas sciencojn.
Это письмо должен Вам доставить мой ключник Трофим ровно в 8 часов вечера.
Mia ŝlosilisto Trofimo devas enmanigi al Vi ĉi-leteron precize je la oka horo vespere.
Если же привезет его пожже, то побейте его по щекам, по профессорски, нечего с этим племенем церемониться.
Se li alveturigos ĝin pli malfrue, do prifrapu liajn vangojn, profesor-maniere, ne indas ceremonii kun ĉi-tribaj uloj.
Если доставит пожже, то значит в кабак анафема заходил.
Se li alveturigos ĝin poste, tio signifos, ke ĉi-kanajlo vizitis la drinkejon.
Обычай ездить к соседям не нами выдуман не нами и окончится, а потому непременно приежжайте с машинками и книгами.
La moro viziti najbarojn ne estas nia elpenso, do ne estas nia rajto ĝin ĉesigi, tial nepre venu al mi kun viaj maŝinetoj kaj libroj.
Я бы сам к Вам поехал, да конфузлив очень и смелости не хватает.
Mi venus al Vi mempersone, sed mi estas tre konfuzema kaj mankas al mi kuraĝo.
Извените меня негодника за беспокойство.
Pardonu min, sentaŭgulon, pro maltrankviligo.
Остаюсь уважающий Вас Войска Донского отставной урядник из дворян, ваш сосед Василий Семи-Булатов.
Mi do restas Vin estimanta, demisiinta suboficiro de la Don-rivera Kozaka Armeo, ano de nobelaro, via najbaro Bazilo Semi-Bulatov.

Tradukis Igor Sokolov


Последний раз редактировалось Игорь Соколов Вс апр 21, 2019 11:55 am, всего редактировалось 7 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  

СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 17:34 pm 
Не в сети
Profesoro de Esperantologio
Profesoro de Esperantologio
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт апр 14, 2005 11:56 am
Сообщения: 2618
Откуда: Moskva
maljunan olduleton - лучше: maljunan oldulaĉon

antaŭdiluva genezo - по смыслу "antaŭdiluva estado".

varmigaj trinkaĵoj - может быть не вполне понятно, но как исправить, с ходу не соображу.

ne havas por mi iun valoron => havas por mi nenian valoron

olda bubaĉo => olda sentaŭgulo (pli ĝusta sence)

Se li veturigos ĝin => "alveturigos", aŭ simple "alportos"

=====
Ĝenerale al mi tre plaĉas. Kelkaj trovaĵoj vere brilas ("mempersone", k.a.) La stilo bonege transdonas la originalan.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 9:22 am 
Не в сети
Fervora Forumano
Fervora Forumano

Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 21:08 pm
Сообщения: 1722
Откуда: Germanio
ИзвИните.
Ĉu en la originalo "извените"?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 16:29 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 134
Dankon, kamaradoj, pro viaj komentoj, tamen permesu al mi iom malkonsenti.
1. Мне все же кажется, что слово "старикашка" использовано здесь скорее в уменьшительном значении, как и последующее "человечик", нежели в смысле "гадкий, скверный старик". Господин Семи-Булатов и без того презентует себя достаточно самоуничижительно.
2. Да, здесь, конечно же, больше подходит слово "estado". Слово "genezo" я употребил по инерции, по аналогии с названием библейской книги "Бытие/Genesis".
3. Можно было бы использовать сочетание "alkoholaj/ebriigaj trinkaĵoj", но в оригинале автор письма вроде как тоже не совсем правильно употребляет слово "горячие" вместо "горячительные".
4. Да, оборот "havas por mi nenian valoron" -- более подходящий.
5. Мне кажется, в фразе "Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями..." слово "негодник" использовано скорее в значении "проказник, шалун", нежели в смысле "никудышный человек". Слово "sentaŭgulo" я использовал в конце письма, где Семи-Булатов извиняется за беспокойство.
6. Да, "alveturigos" или "alportos" -- гораздо правильнее, чем глагол без приставки.
7. В текстах рассказа, выложенных на различных сайтах, присутствует целый ряд грамматических ошибок (извените, молодеж, насщот, съострил и т.д.). Очевидно, Чехов сделал это намеренно, чтобы показать уровень грамотности персонажа.

Вообще можно предположить, что если бы господин Семи-Булатов был эсперантистом и писал бы на эсперанто, он бы допустил еще больше ошибок, неточностей и несуразностей, чем в русскоязычном варианте.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2019 11:36 am 
Не в сети
Fervora Forumano
Fervora Forumano

Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 21:08 pm
Сообщения: 1722
Откуда: Germanio
Игорь Соколов писал(а):
1. "человечик" человечек
7. В текстах рассказа, выложенных на различных сайтах, присутствует целый ряд грамматических ошибок (извените, молодеж, насщот, съострил и т.д.). Очевидно, Чехов сделал это намеренно,
Сомневаюсь, что ошибки делал Чехов. Ошибки делают "грамотеи", которые оформляют сайты. Я читал Чехова по советским изданиям, не припоминаю ошибок.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2019 15:39 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Пн мар 04, 2019 16:06 pm
Сообщения: 116
Ho, Dio mia!.. Kia saĝa knabo!
Маратик, ты это всерьёз или прикалываешься?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 0:24 am 
Не в сети
Profesoro de Esperantologio
Profesoro de Esperantologio
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт апр 14, 2005 11:56 am
Сообщения: 2618
Откуда: Moskva
Игорь Соколов писал(а):
Dankon, kamaradoj, pro viaj komentoj, tamen permesu al mi iom malkonsenti.
1. Мне все же кажется, что слово "старикашка" использовано здесь скорее в уменьшительном значении, как и последующее "человечик", нежели в смысле "гадкий, скверный старик". Господин Семи-Булатов и без того презентует себя достаточно самоуничижительно.
2. Да, здесь, конечно же, больше подходит слово "estado". Слово "genezo" я употребил по инерции, по аналогии с названием библейской книги "Бытие/Genesis".
3. Можно было бы использовать сочетание "alkoholaj/ebriigaj trinkaĵoj", но в оригинале автор письма вроде как тоже не совсем правильно употребляет слово "горячие" вместо "горячительные".
4. Да, оборот "havas por mi nenian valoron" -- более подходящий.
5. Мне кажется, в фразе "Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями..." слово "негодник" использовано скорее в значении "проказник, шалун", нежели в смысле "никудышный человек". Слово "sentaŭgulo" я использовал в конце письма, где Семи-Булатов извиняется за беспокойство.
6. Да, "alveturigos" или "alportos" -- гораздо правильнее, чем глагол без приставки.
7. В текстах рассказа, выложенных на различных сайтах, присутствует целый ряд грамматических ошибок (извените, молодеж, насщот, съострил и т.д.). Очевидно, Чехов сделал это намеренно, чтобы показать уровень грамотности персонажа.

Вообще можно предположить, что если бы господин Семи-Булатов был эсперантистом и писал бы на эсперанто, он бы допустил еще больше ошибок, неточностей и несуразностей, чем в русскоязычном варианте.

1. Старичок - olduleto. Старикашка - oldulaĉo. Различие в нюансах очевидно.
3. Здесь надо не "в лоб". Автор письма пытается использовать "умные" слова, но делает это крайне неуклюже, выдавая свою безграмотность. Может быть, использовать какое-то созвучное слово...
5. Возможно, и так.

Так может быть, попробовать ещё нарочно ошибок добавить?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 10:17 am 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 134
В толковых словарях слово "старикашка" определяется как уменьшительно-уничижительный вариант слова "старик". Дополнительный отрицательный или положительный окрас ему обычно придается соответствующими прилагательными ("мерзкий, гадкий" или же "милый, симпатичный").
==========
"Положительные" примеры:

Н. Г. Чернышевский: Что делать?
— Здравствуйте, старикашка! Да он у вас вовсе еще не старик! Катерина Васильевна, что это вы наговорили мне про него, будто он старик? он еще будет волочиться за мною. Будете, милый старикашка? — говорит дама буйных саней.
— Буду, — говорит Полозов, уже очарованный тем, что она ласково погладила его седые бакенбарды.
----------
М. Горький: На дне
А — где старичок... милый старикашка?
----------
А. Куприн: Поединок
— Когда я был еще прапорщиком, — заговорил вдруг Шульгович, — у нас был командир бригады, генерал Фофанов. Такой милый старикашка, боевой офицер, но чуть ли не из кантонистов.
----------
А. Валентинов: Золотая богиня
На тротуаре стоял симпатичный старикашка-дворник. Он был похож на всех дворников мира...
----------
Е. Прошкин: Механика вечности
– Все мы смертны, – изрек симпатичный старикашка с мудрыми морщинками под глазами.
==========
Кроме того, насколько знаю, кто-то из опытных эсперантистов также использовал слово "olduleto" при переводе слова "старикашка".

А. Чехов: Ванька/Ivaĉjo
Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет 65-ти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами.
Li estas nealta, magreta, sed neordinare vigla kaj moviĝema olduleto, probable sesdekkvinjara, kun ĉiam ridanta vizaĝo kaj ebriaj okuloj.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 16:17 pm 
Не в сети
Fervora Forumano
Fervora Forumano

Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 21:08 pm
Сообщения: 1722
Откуда: Germanio
KatjaMcFlores писал(а):
Ho, Dio mia!.. Kia saĝa knabo!
Маратик, ты это всерьёз или прикалываешься?
Катюша, сколько тебе лет?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 18:22 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Пн мар 04, 2019 16:06 pm
Сообщения: 116
Года мои не считаны, а родилась я, сказать — не соврать, во втором веке от Рождества Заменгофова.
Ma perché c'è una domanda così indelicata? Vuoi flirtare con me?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 10:08 am 
Не в сети
Profesoro de Esperantologio
Profesoro de Esperantologio
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт апр 14, 2005 11:56 am
Сообщения: 2618
Откуда: Moskva
Автор "письма" не раз говорит о себе уничижительно, заискивая перед "учёным соседом". Так что форма "oldulaĉo" вполне уместна.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 17:18 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 134
Однако, kamarado Valentin, суффикс "aĉ" не является уменьшительным, тогда как слово "старикашка" ассоциируется с образом некрупного и не слишком крепкого пожилого человека. Если использовать слово "oldulaĉo", оно не будет согласовываться с последующими уничижительными "титулами" (hometo, libelo, insekto) и будет скорее пониматься как "гадкий, скверный старикан", каковым господин Семи-Булатов себя вряд ли считал и каковым он вряд ли был в действительности.
Вполне возможно, несмотря на своё невежество и унтер-офицерский чин, он был достаточно милым и мягким человеком, который по-доброму относился к домочадцам и был обожаем своей любимой дочкой, которую, как видно, не держали в особой строгости, раз уж она стала "эманципе".
Так что пусть уж господин Семи-Булатов остается "olduleto" — так же, как и дедушка Вани Жукова. Хотя тот, судя по описанию, постоянно пьяный "старикашка", вероятно, охотно скинул с себя груз ответственности за осиротевшего внука. Впрочем, не стоит его осуждать. Наверное, и ему не слишком вольготно жилось в барском доме, поскольку "эпоха была жуткая, настроение было гнусное и атмосфера была мерзопакостная".


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 13:17 pm 
Не в сети
Profesoro de Esperantologio
Profesoro de Esperantologio
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт апр 14, 2005 11:56 am
Сообщения: 2618
Откуда: Moskva
Игорь Соколов писал(а):
Однако, kamarado Valentin, суффикс "aĉ" не является уменьшительным, тогда как слово "старикашка" ассоциируется с образом некрупного и не слишком крепкого пожилого человека. Если использовать слово "oldulaĉo", оно не будет согласовываться с последующими уничижительными "титулами" (hometo, libelo, insekto) и будет скорее пониматься как "гадкий, скверный старикан", каковым господин Семи-Булатов себя вряд ли считал и каковым он вряд ли был в действительности.
Вполне возможно, несмотря на своё невежество и унтер-офицерский чин, он был достаточно милым и мягким человеком, который по-доброму относился к домочадцам и был обожаем своей любимой дочкой, которую, как видно, не держали в особой строгости, раз уж она стала "эманципе".
Так что пусть уж господин Семи-Булатов остается "olduleto" — так же, как и дедушка Вани Жукова. Хотя тот, судя по описанию, постоянно пьяный "старикашка", вероятно, охотно скинул с себя груз ответственности за осиротевшего внука. Впрочем, не стоит его осуждать. Наверное, и ему не слишком вольготно жилось в барском доме, поскольку "эпоха была жуткая, настроение было гнусное и атмосфера была мерзопакостная".
по-русски "старикашка" содержит отрицательный нюанс, который гораздо более важен, чем уменьшительный (которого я здесь вообще не вижу). А "старичок" - нюанс положительный. Уменьшительность тут используется в значении ласкательности, как во многих других случаях.
Сравните в женском роде - "старушка" и "старушенция".
Или, чтобы не отвлекаться на уменьшительность, "великан" и "верзила".


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 20:50 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 134
Ваши аргументы, kamarado Valentin, весьма весомы.
Возможно, они весомее всех моих доводов, ссылок и цитат.
Однако я ничуть не сомневаюсь в компетентности того известного и авторитетного эсперантиста, который эсперантигировал чеховский рассказ "Ванька", переведя при этом слово "старикашка" словом "olduleto", и потому я склонен выбрать тот же вариант.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2019 13:36 pm 
Не в сети
Profesoro de Esperantologio
Profesoro de Esperantologio
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт апр 14, 2005 11:56 am
Сообщения: 2618
Откуда: Moskva
Игорь Соколов писал(а):
Однако я ничуть не сомневаюсь в компетентности того известного и авторитетного эсперантиста, который эсперантигировал чеховский рассказ "Ванька", переведя при этом слово "старикашка" словом "olduleto", и потому я склонен выбрать тот же вариант.
И кто же это? :zam: :D

Вообще всегда надо вникать в смысл и настроение, прочувствовать высказанное. Готовых рецептов для перевода не бывает.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 15:07 pm 
Не в сети
Plenrajta Forumano

Зарегистрирован: Сб мар 03, 2018 0:10 am
Сообщения: 134
Полагаю, если кто-то и не знал изначально, тот уже догадался или же осведомился о том, кого из выдающихся деятелей современного EO-движения я имел в виду.
"Безрецептурные" тонкости и особенности художественного перевода я в определенной мере уже давно познал на практике, поскольку ещё до того как взяться за переводы на эсперанто, достаточно интенсивно занимался переводами с английского.
Что касается господина Семи-Булатова, то лично мне он все же видится не как "oldulaĉo", а как "olduleto". И сильно подозреваю, что он тоже считал себя таковым.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 12:51 pm 
Не в сети
Esperantisto
Esperantisto

Зарегистрирован: Ср дек 22, 2004 23:29 pm
Сообщения: 3844
Не корысти ради... то есть никоим образом не желая повлиять на уважаемых участников дискуссии, скажу только: Семи-Булатов пишет о себе уничижительно, но мне кажется, что это больше для виду, потому что свои "научные" взгляды, равно как и критику взглядов соседа, он высказывает прямо и даже где-то бесцеремонно...


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Похожие темы форума | Similaj temoj en la forumo
 Темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А. Чехов: Мальчики

Игорь Соколов

11

3338

Ср июн 20, 2018 18:41 pm

Игорь Соколов Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А. Чехов: Дочь Альбиона

Игорь Соколов

0

1378

Сб май 12, 2018 14:48 pm

Игорь Соколов Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А. Чехов: Унтер Пришибеев

Игорь Соколов

16

2698

Вт апр 24, 2018 16:26 pm

juve61 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А. Чехов: Скрипка Ротшильда

Игорь Соколов

0

812

Вс июл 29, 2018 1:04 am

Игорь Соколов Перейти к последнему сообщению

 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
News News Plan de site Plan de site SitemapIndex SitemapIndex Flux RSS Flux RSS Liste des flux Liste des flux
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group